Кариери
МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:
27.10.2023
На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:
Разбери повече
МБАЛ „Хигия“ АД, обявява следните места за специализанти - държавна поръчка:
16.08.2023
На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Хигия“ АД, обявява следните места за специализанти - държавна поръчка:
Разбери повече
МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:
06.06.2023
На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:
Разбери повече
Лекар в Отделение по педиатрия
15.05.2023
МБАЛ „Хигия“ търси да назначи лекар на основен трудов договор за работа в Отделението по педиатрия
Разбери повече
МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:
16.03.2023
На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Хигия“ АД, обявява конкурс за заемането на следните длъжности за специализанти:
Разбери повече