Кардиология

Екип
Д-р Димитър Попов
Д-р Димитър Попов
Началник отделение
Д-р Дениз Кутолиев
Д-р Дениз Кутолиев
Кардиолог
Д-р Кирил Кънчев
Д-р Кирил Кънчев
Кардиолог
Д-р Боряна Адова – Биволарска
Д-р Боряна Адова – Биволарска
Кардиолог
Д-р Маринела Мартинова – Хаджидимитрова
Д-р Маринела Мартинова – Хаджидимитрова
Кардиолог
Д-р Георги Щуков
Д-р Георги Щуков
Кардиолог
Д-р Зана Купишева
Д-р Зана Купишева
Специализант
Д-р Катерина Жилева
Д-р Катерина Жилева
Специализант
Д-р Айше Алендар
Д-р Айше Алендар
Специализант
Д-р Юсуф Калъч
Д-р Юсуф Калъч
Специализант
Пепа Герова
Пепа Герова
Старша сестра
Руми Георгиева
Руми Георгиева
Медицинска сестра
Елена Енева
Елена Енева
Медицинска сестра
Йозлем Еюб
Йозлем Еюб
Медицинска сестра
Костадинка Герова
Костадинка Герова
Медицинска сестра
Даниела Мартинова
Даниела Мартинова
Медицинска сестра
Йорданка Крапчанска
Йорданка Крапчанска
Медицинска сестра
Екатерина Ангелова
Екатерина Ангелова
Медицински координатор
Кръстина Георгиева
Кръстина Георгиева
Медицински координатор
Румяна Пенева
Румяна Пенева
Санитар
Соня Митова
Соня Митова
Санитар
Цветанка Костадинова
Цветанка Костадинова
Санитар
Пенка Пройчева
Пенка Пройчева
Санитар
Запринка Манчева
Запринка Манчева
Санитар
Минка Загорова
Минка Загорова
Санитар
Услуги в отделението
Отделението по кардиология е разкрито през 2006 г. и е с III-то най-високо ниво на компетентност. Разположено е на 3-я етаж в МБАЛ „Хигия“ и разполага с обща леглова база от 30 легла, от които 6 легла за интензивни грижи обособени в отделен интензивен сектор. Всяка стая предлага на пациентите комфортни условия и е със самостоятелен санитарен възел.
Отделението по кардиология разполага с Катетеризационна лаборатория за провеждане на инвазивни изследвания на сърдечно-съдовата система и интервенционално лечение на исхемична болест на сърцето.

ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЕ:
- Диагноза и лечение на сърдечна недостатъчност, белодробен тромбоемболизъм, артериална хипертония, ритъмни и проводни нарушения на сърдечния ритъм.
- Консервативно и инвазивно изследване на исхемична болест на сърцето – стабилна и нестабилна стенокардия и остър миокарден инфаркт.
- Планово възстановяване на синусов ритъм с електрокардиоверзио при предсърдно мъждене и спешно имплантиране на временен пейсмейкър при високостепенни проводни нарушения на сърдечния ритъм.

АПАРАТУРА:
- 12 канални ЕКГ апарати, ехокардиографи с възможност за съвременно ултразвуково изследване на сърцето и големите сърдечни съдове чрез стандартен трансторакален достъп, така също и транезофагеален метод;
- Монитори за динамично проследяване на сърдечния ритъм и ЕКГ, кислородна сатурация и артериално налягане;
- Велоергометрия и холтери за ЕКГ и кръвно налягане.

ХРАНАТА Е ПО ИЗБОР НА МЕНЮ