Персонал зад кадър

Екип
Иванка Ангелова
Иванка Ангелова
Стерилизация
Димитрийка Куртакова
Димитрийка Куртакова
Стерилизация
Йорданка Вълчанова
Йорданка Вълчанова
Екип пералня
Величка Думбалакова
Величка Думбалакова
Екип пералня
Здравка Йорданова
Здравка Йорданова
Екип пералня
Величка Спасова
Величка Спасова
Екип пералня
Росица Димитрова
Росица Димитрова
Кетъринг
Албена Манчева
Албена Манчева
Кетъринг
Лазарина Пецанова
Лазарина Пецанова
Кетъринг
Никола Бойриков
Никола Бойриков
Началник транспортен екип
Климент Налбантов
Климент Налбантов
Транспортен екип
Димитър Вретов
Димитър Вретов
Транспортен екип
Ангел Тинков
Ангел Тинков
Транспортен екип
Янко Крайчев
Янко Крайчев
Транспортен екип
Спас Спасов
Спас Спасов
Транспортен екип
Стоян Ангелов
Стоян Ангелов
Технически екип
Николай Николов
Николай Николов
Технически екип
Станислав Марков
Станислав Марков
Технически екип
Георги Георгиев
Георги Георгиев
Технически екип