Ценоразпис
Отделение по акушерство и гинекология
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17001Z Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0лв. 796 лв. 0лв.
K17002Z Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без диагностични процедури 75.1, 75.33 и 75.35) 1 0лв. 1 242 лв. 0лв.
K17003Z Оперативни процедури за задържане на бременност. 1 0лв. 378 лв. 0лв.
K17004.1Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гестационна седмица включително. 1 0лв. 384 лв. 0лв.
K15142.2Z Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания над 13 гест. с. 1 0лв. 581 лв. 0лв.
K17005Z Раждане 1 0лв. 1 566 лв. 0лв.
K10005.2Z Раждане чрез цезарово сечение 1 0лв. 1 080 лв. 0лв.
K17006Z Грижи за здраво новородено дете 1 0лв. 648 лв. 0лв.
K17007Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1 0лв. 1 479 лв. 0лв.
K17009Z Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1 0лв. 1 808 лв. 0лв.
ZU0022 Нерадикално отстраняване на матката 1 0лв. 1 620 лв. 0лв.
K17162Z Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1 0лв. 1 350 лв. 0лв.
K17163Z Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (без процедура *71.71 за деца под 9 годишна възраст) 1 0лв. 718 лв. 0лв.
K17164Z Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената (с изключение на основна процедура с код по МКБ-9КМ *70.79 за деца под 9 годишна възраст) 1 0лв. 1 296 лв. 0лв.
K17165Z Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 1 0лв. 810 лв. 0лв.
K17166Z Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 1 0лв. 1 296 лв. 0лв.
K17169Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 0лв. 3 024 лв. 0лв.
K17170Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 1 0лв. 12 705 лв. 0лв.
Максималната сума, заплащана от пациентите за избор на лекар е до 500 лв., а на екип до 900 лв.
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
ZU0019 Пакет - подобрени битови условия, плюс избор на меню за хранене (родилки) - (чл.24а, ал.1, т.1 и т.2) 1 620 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110 лв. 0лв. 0лв.
ZU0033 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20 лв. 0лв. 0лв.
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10 лв. 0лв. 0лв.
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31 лв. 0лв. 0лв.
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17001Z Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 1 194 лв. 0лв. 0лв.
K17002Z Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без диагностични процедури 75.1, 75.33 и 75.35) 1 1 863 лв. 0лв. 0лв.
K17003Z Оперативни процедури за задържане на бременност. 1 567 лв. 0лв. 0лв.
K17004.1Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гестационна седмица включително. 1 576 лв. 0лв. 0лв.
K15142.2Z Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания над 13 гест. с. 1 872 лв. 0лв. 0лв.
K17005Z Раждане 1 2 349 лв. 0лв. 0лв.
K10005.2Z Раждане чрез цезарово сечение 1 1 620 лв. 0лв. 0лв.
K17006Z Грижи за здраво новородено дете 1 972 лв. 0лв. 0лв.
K17007Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1 2 218 лв. 0лв. 0лв.
K17009Z Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1 2 711 лв. 0лв. 0лв.
ZU0022 Нерадикално отстраняване на матката 1 2 430 лв. 0лв. 0лв.
K17162Z Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1 2 025 лв. 0лв. 0лв.
K17163Z Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (без процедура *71.71 за деца под 9 годишна възраст) 1 1 077 лв. 0лв. 0лв.
K17164Z Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената (с изключение на основна процедура с код по МКБ-9КМ *70.79 за деца под 9 годишна възраст) 1 1 944 лв. 0лв. 0лв.
K17165Z Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 1 1 215 лв. 0лв. 0лв.
K17166Z Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 1 1 944 лв. 0лв. 0лв.
K17169Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 4 536 лв. 0лв. 0лв.
K17170Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 1 19 057 лв. 0лв. 0лв.
P701014 Терапевтичен кюретаж - абразио 1 260 лв. 0лв. 0лв.
ZZ76Z41 Дневен стационар за пациенти приети за диагностика и лечение извън клинична пътека 1 95 лв. 0лв. 0лв.
ZZ76Z42 Денонощен стационар за пациенти извън клинична пътека (леглоден) 1 130 лв. 0лв. 0лв.
ZU89048 АГ медицински преглед 1 50 лв. 0лв. 0лв.
ZU89093 Акушерска визита в дома на пациента 1 45 лв. 0лв. 0лв.
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
За осъществяване на правото на пациент хоспитализиран по клинична пътека, за избор на лекар/екип съгласно чл. 24а, ал.1, т.3 и чл. 28 от наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
Административни услуги
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZZ024Z3 Заверка на медицинско удостоверение за отпуск по бащинство 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z4 Издаване на дубликат на епикриза 1 10.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z6 Копие на диск от проведено рентгеново изследване 1 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z7 Издаване на медицинско удостоверие 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K07025Z Копие на документ /едностранно/ 1 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K07025Z Копие на документ /двустранно/ 1 30.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z8 Ползване под наем на мултимедия /на ден/ 1 110.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z9 Ползване под наем на конферентна зала "Цвета" /на час/ 1 160.00 лв. 0.00 лв. 0.00
K06023Z Паркинг - месечен абонамент 1 35.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFF0004 Паркинг престой лек автомобил - за всеки започнат час 1 1.50 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFF0005 Паркинг престой микпобус - за всеки започнат час 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZFF0006 Паркинг дневен престой /24 часа/ за пациенти хоспитализирани в болницата 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Детско отделение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17040.2Z Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 1 0лв. 1 188 лв. 0лв.
K17041.2Z Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 1 0лв. 886 лв. 0лв.
K17048Z Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст (след 28 ден) 1 0лв. 1 512 лв. 0лв.
K17049Z Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст (след 28 ден) 1 0лв. 1 226 лв. 0лв.
K19068.2Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт 1 0лв. 659 лв. 0лв.
K19071.2Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 1 0лв. 700 лв. 0лв.
K17084Z Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит 1 0лв. 1 080 лв. 0лв.
K17106.2Z Токсоалергични реакции при лица 1 0лв. 1 009 лв. 0лв.
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 1 0лв. 648 лв. 0лв.
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба ца осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZFB0001 Настаняване в стая с подобрени битови условия - самостоятелна стая на ден 40 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0003 Придружител на дете над 7 години с осигуряване на легло на ден 25 лв. 0лв. 0лв.
ZFF0002 Избор на меню за хранене на ден 20 лв. 0лв. 0лв.
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17040.2Z Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 1 1 782 лв. 0лв. 0лв.
K17041.2Z Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 1 1 328 лв. 0лв. 0лв.
K17048Z Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст (след 28 ден) 1 2 268 лв. 0лв. 0лв.
K17049Z Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст (след 28 ден) 1 1 839 лв. 0лв. 0лв.
K19068.2Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт 1 988 лв. 0лв. 0лв.
K19071.2Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 1 1 050 лв. 0лв. 0лв.
K17084Z Диагностика и лечение на остър и обострен хроничен пиелонефрит 1 1 620 лв. 0лв. 0лв.
K17106.2Z Токсоалергични реакции при лица 1 1 513 лв. 0лв. 0лв.
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 1 972 лв. 0лв. 0лв.
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
Стерилизация на контейнери и пакети
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
1.Контейнер
ZZ024Z13 Малък 1 7.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z14 Среден 1 13.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z15 Голям 1 25.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z16 2. Пакети с фолио 0.00
от 10/15 до 10/30 1 4.00 лв. 0.00 лв. 0.00
от 15/15 до 15/30 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
от 20/15 до 20/50 1 6.00 лв. 0.00 лв. 0.00
от 25/15 до 25/60 1 8.00 лв. 0.00 лв. 0.00
30/50 1 9.00 лв. 0.00 лв. 0.00
над 30/50 1 12.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Хирургично отделение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 1 0лв. 410 лв. 0лв.
GAPR1611Z Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 0лв. 216 лв. 0лв.
АПр №22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 0лв. 276 лв. 0лв.
АПр №26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0лв. 162 лв. 0лв.
АПр №34 Ендоскопска диагностика на заболяване засягащи стомашно-чревния тракт 1 0лв. 270 лв. 0лв.
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 годишна възраст 1 0лв. 1 080 лв. 0лв.
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 годишна възраст 1 0лв. 1 426 лв. 0лв.
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 0лв. 1 350 лв. 0лв.
K19074.2Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 1 0лв. 1 402 лв. 0лв.
K17127Z Консервативно лечение на съдова недостатъчност (за лица над 18 г. - само за І80.2 и I82.1) 1 0лв. 1 032 лв. 0лв.
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 0лв. 842 лв. 0лв.
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 0лв. 4 428 лв. 0лв.
K17172Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 0лв. 7 408 лв. 0лв.
K17173Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 0лв. 3 270 лв. 0лв.
K17174Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 0лв. 4 188 лв. 0лв.
K17175Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 0лв. 4 715 лв. 0лв.
K17176Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 0лв. 6 131 лв. 0лв.
K17177Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 0лв. 1 944 лв. 0лв.
K17178Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 0лв. 2 901 лв. 0лв.
K17179Z Оперативни процедури върху апендикс 1 0лв. 1 188 лв. 0лв.
K17180Z Хирургични интервенции за затваряне на стома 1 0лв. 1 108 лв. 0лв.
K17181Z Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 1 0лв. 804 лв. 0лв.
K17182Z Оперативни процедури при хернии 1 0лв. 1 134 лв. 0лв.
K17183Z Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1 0лв. 1 333 лв. 0лв.
K17184Z Конвенционална холецистектомия 1 0лв. 1 922 лв. 0лв.
K17185Z Лапароскопска холецистектомия 1 0лв. 1 490 лв. 0лв.
K17186Z Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища. 1 0лв. 3 749 лв. 0лв.
K17187Z "Оперативни процедури върху черен дроб (само по спешност - код *50.61 ""Затваряне на разкъсвания на черен дроб"")" 1 0лв. 5 032 лв. 0лв.
K17188Z Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 0лв. 2 531 лв. 0лв.
K17189Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност (само по спешност - код 52.22 „Друга ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на панкреас или панкреасен поток”) 1 0лв. 6 946 лв. 0лв.
K17190Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1 0лв. 2 600 лв. 0лв.
K17191.1Z Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 0лв. 1 795 лв. 0лв.
K17191.2Z Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години „оперативната дейност с кодове 41.43, 41.5 (30596-00, 30597-00) се изпълнява само в условия на спешност при травми за извършване на тотална или частична”. 1 0лв. 2 432 лв. 0лв.
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 1 0лв. 1 929 лв. 0лв.
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 1 0лв. 2 380 лв. 0лв.
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 1 0лв. 644 лв. 0лв.
K17195Z Оперативно лечение при остър перитонит 1 0лв. 3 686 лв. 0лв.
K17196Z Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 0лв. 2 596 лв. 0лв.
K17197Z Консервативно лечение при остри коремни заболявания (без диагноза К65.0) 1 0лв. 940 лв. 0лв.
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания. 1 0лв. 959 лв. 0лв.
K17199.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици— доброкачествени новообразувания. 1 0лв. 464 лв. 0лв.
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1 0лв. 1 620 лв. 0лв.
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 1 0лв. 1 389 лв. 0лв.
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 1 0лв. 665 лв. 0лв.
K17209Z Хирургично лечение при травма на главата 1 0лв. 1 733 лв. 0лв.
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия (само за лица над 18 г.) 1 0лв. 981 лв. 0лв.
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 1 0лв. 846 лв. 0лв.
Максималната сума, заплащана от пациентите за избор на лекар е до 500 лв., а на екип до 900 лв. 0 0лв. 0лв. 0лв.
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110 лв. 0лв. 0лв.
ZU0033 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20 лв. 0лв. 0лв.
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10 лв. 0лв. 0лв.
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31 лв. 0лв. 0лв.
КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА
ZU00121 THD консуматив за лечение на хемороиди 1 636 лв. 0лв. 0лв.
K05060Z Лапароскопски сет (апендектомия) 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00017 Еднократен кръгов съшивател 1 650 лв. 0лв. 0лв.
ZM00018 Ендоджия (ректум) 1 650 лв. 0лв. 0лв.
ZM00016 Двукомпонентно платно 1 980 лв. 0лв. 0лв.
ZM00002 Полипропиленово платно 1 200 лв. 0лв. 0лв.
ZM00019 Глава за линеен съшивател 1 250 лв. 0лв. 0лв.
ZM00039 Гладки Тъканни Експандери / Round, Elliptical, Crescent, Rectangle 1 1 410 лв. 0лв. 0лв.
ZM00040 Анатомичен Тъканен Експандер CPX4 с вградена клапа / Style 9100, 9200, 9300 1 1 644 лв. 0лв. 0лв.
ZM00041 Експандер/Имплант Бекер 1 2 328 лв. 0лв. 0лв.
ZM00042 Анатомични импланти, текстурирани 1 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00043 Кръгли импланти, Микротекстурирани, I coh. 1 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00044 Кръгли импланти, Гладки, I coh. 1 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00045 Кръгли импланти, Микротекстурирани, II coh. 1 1 560 лв. 0лв. 0лв.
ZM00046 Кръгли импланти, Гладки, II coh. 1 1 560 лв. 0лв. 0лв.
ZM00047 Кръгли импланти, Микротекстурирани Xtra 1 1 620 лв. 0лв. 0лв.
ZM00048 Кръгли импланти, Гладки Xtra 1 1 620 лв. 0лв. 0лв.
ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
фирма МЕДИТРОНИК, РСР ЕООД
Макропорози платна Париетен
ZM00343 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 11X6CM X1- № PPM1106 1 221 лв. 0лв. 0лв.
ZM00344 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X7.5CM X1 - № PPM1508 1 226 лв. 0лв. 0лв.
ZM00345 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X10CM X1 - № PPM1510 1 234 лв. 0лв. 0лв.
ZM00346 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X15CM X1 - № PPM1515 1 238 лв. 0лв. 0лв.
ZM00347 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 20X20CM X1 - № PPM2020 1 348 лв. 0лв. 0лв.
ZM00348 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 30X30CM X1 - № PPM3030 1 408 лв. 0лв. 0лв.
ZM00349 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 45X30CM X1 - № PPM4530 1 420 лв. 0лв. 0лв.
Макропорози платна Париетен с отвор ключалка
ZM00350 Полипропилен PARIETENE MACRO PP KEYHOLE 11X6CMX1 - № PPMК1106 1 228 лв. 0лв. 0лв.
ZM00351 Полипропилен PARIETENE MACRO PP KHOLE 15X7.5CMX1 - № PPMК1508 1 234 лв. 0лв. 0лв.
Макропорози платна Париетен - леки
ZM00352 Платно PARIETENE LIGHT PP 6X11CM- 1бр. - № PPL0611X3 1 300 лв. 0лв. 0лв.
ZM00353 Платно PARIETENE LIGHT PP 15X10CM- 1бр. - № PPL1510X3 1 306 лв. 0лв. 0лв.
ZM00354 Платно PARIETENE LIGHT PP 15X15CM X1 - № PPL1515 1 348 лв. 0лв. 0лв.
ZM00355 Платно PARIETENE LIGHT PP 20X20CM X1 - № PPL2020 1 384 лв. 0лв. 0лв.
ZM00356 Платно PARIETENE LIGHT PP 30X30CM X1 - № PPL3030 1 414 лв. 0лв. 0лв.
Платна Poliester Versatex
ZM00357 Макропорозно триизмерно монофилам. 11x6 - № VTX1106 1 324 лв. 0лв. 0лв.
ZM00358 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x10 - № VTX1510 1 348 лв. 0лв. 0лв.
ZM00359 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15 - № VTX1515 1 372 лв. 0лв. 0лв.
ZM00360 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15 - № VTX1515M 1 414 лв. 0лв. 0лв.
ZM00361 Макропорозно триизмерно монофилам. 20x20 - № VTX2020M 1 396 лв. 0лв. 0лв.
ZM00362 Макропорозно триизмерно монофилам. 30x30 - № VTX3030M 1 414 лв. 0лв. 0лв.
Платна Progrip - самофиксиращи се полипропилен
ZM00363 ЛЯВО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено-№PP1208DL 1 390 лв. 0лв. 0лв.
ZM00364 ДЯСНО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено-№PP1208DR 1 390 лв. 0лв. 0лв.
ZM00365 PARIETENE PROGRIP PPL/PLA 15X9CM X1-№PP1509G 1 444 лв. 0лв. 0лв.
Платна Progrip - самофиксиращи се, полиестер
ZM00366 ЛЯВО платно PARIETEX PROGRIP LT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1208GL 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00367 Дясно платно PARIETEX PROGRIP RT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1208GR 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00368 ЛЯВО платно PARIETEX PROGRIP LT TEM/PLA14X9CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1409GL 1 492 лв. 0лв. 0лв.
ZM00369 Дясно платно PARIETEX PROGRIP RT TEM/PLA14X9CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1409GR 1 492 лв. 0лв. 0лв.
ZM00370 Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X9CM-№ TEM1509G 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00371 Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X15CM-№ TEM1515G 1 474 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - окръжност
ZM00372 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 9CM - № SYM9 1 972 лв. 0лв. 0лв.
ZM00373 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 12CM-№ SYM12 1 972 лв. 0лв. 0лв.
ZM00374 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 15CM-№ SYM15 1 1 092 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - окръжност, с конец
ZM00375 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 9CM, с конец - № SYM9F 1 960 лв. 0лв. 0лв.
ZM00376 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 12CM, с конец - № SYM12F 1 1 008 лв. 0лв. 0лв.
ZM00377 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 15CM, с конец - № SYM15F 1 1 188 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - правоъгални
ZM00378 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM1510 - № SYM1510 1 1 152 лв. 0лв. 0лв.
ZM00379 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2015 - № SYM2015 1 1 356 лв. 0лв. 0лв.
ZM00380 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2520 - № SYM2520 1 1 452 лв. 0лв. 0лв.
ZM00381 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3020 - № SYM3020 1 1 554 лв. 0лв. 0лв.
ZM00382 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3728 - № SYM3728 1 1 920 лв. 0лв. 0лв.
ZM00383 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM4232 - № SYM4232 1 2 316 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - правоъгални, с конец
ZM00384 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM1510F, конец - № SYM1510F 1 1 320 лв. 0лв. 0лв.
ZM00385 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2015F, конец - № SYM2015F 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00386 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2520F, конец - № SYM2520F 1 1 506 лв. 0лв. 0лв.
ZM00387 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3020F, конец - № SYM3020F 1 1 572 лв. 0лв. 0лв.
ZM00388 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3728F, конец - № SYM3728F 1 2 010 лв. 0лв. 0лв.
ZM00389 SYMBOTEX™, 1 брой, 42х32F, конец - № SYM4232F 1 2 460 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - с яка
ZM00390 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка - № SYM8OS 1 1 044 лв. 0лв. 0лв.
ZM00391 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 15х10 - № SYM1510OS 1 1 368 лв. 0лв. 0лв.
ZM00392 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 20х15 - № SYM2015OS 1 1 452 лв. 0лв. 0лв.
ZM00393 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 25х20 - № SYM2520OS 1 1 524 лв. 0лв. 0лв.
ZM00394 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 30х20 - № SYM3020OS 1 1 758 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - елипсовидни
ZM00395 SYMBOTEX™, 1 брой, 17х10 - № SYM1710E 1 1 260 лв. 0лв. 0лв.
ZM00396 SYMBOTEX™, 1 брой, 20х12 - № SYM2012E 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00397 SYMBOTEX™, 1 брой, 25х15 - № SYM2515E 1 1 380 лв. 0лв. 0лв.
ZM00398 SYMBOTEX™, 1 брой, 34х20 - № SYM3420E 1 1 680 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - други, с конец
ZM00399 SYMBOTEX™, 1 брой, 17х10 - № SYM1710EF 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00400 SYMBOTEX™, 1 брой, 20х12 - № SYM2012EF 1 1 332 лв. 0лв. 0лв.
ZM00401 SYMBOTEX™, 1 брой, 25х15 - № SYM2515EF 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00402 SYMBOTEX™, 1 брой, 34х20 - № SYM3420EF 1 1 716 лв. 0лв. 0лв.
Платна за вентрални хернии
ZM00403 PCO VENTRAL PATCH 4CM X1 - № PCO4VP 1 792 лв. 0лв. 0лв.
ZM00404 PCO VENTRAL PATCH 6CM X1 - № PCO6VP 1 876 лв. 0лв. 0лв.
ZM00405 PCO VENTRAL PATCH 8CM X1 - № PCO8VP 1 936 лв. 0лв. 0лв.
Платна Други
ZM00406 9X13CM PARIETEX LAP PROGRIP LT X1 - № LPG1309AL 1 876 лв. 0лв. 0лв.
ZM00407 9X13CM PARIETEX LAP PROGRIP RT X1 - № LPG1309AR 1 900 лв. 0лв. 0лв.
ZM00408 10X15CM LP PROGRIP ANTMCL MESH LTX1 - № LPG1510AL 1 996 лв. 0лв. 0лв.
ZM00409 10X15CM LP PROGRIP ANTMCL MESH RTX1 - № LPG1510AR 1 996 лв. 0лв. 0лв.
ZM00410 10X15CM LP PROGRIP FLATSHEET MESHX1 - № LPG1510 1 912 лв. 0лв. 0лв.
ZM00411 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1 - № LPG1612 1 1 008 лв. 0лв. 0лв.
ZM00412 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP LTX1 - № LPG1612AL 1 1 092 лв. 0лв. 0лв.
ZM00413 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP RTX1 - № LPG1612AR 1 1 092 лв. 0лв. 0лв.
ZM00414 14X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1 - № LPG1614 1 1 164 лв. 0лв. 0лв.
Такери за херниални платна ABSTACK
ZM00415 Такер с резорбируеми такери 15бр - № ABSTACK15 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00416 Такер с резорбируеми такери 20бр - № ABSTACK20S 1 744 лв. 0лв. 0лв.
ZM00417 Такер с резорбируеми такери 30бр - № ABSTACK30 1 744 лв. 0лв. 0лв.
Релиатак
ZM00418 RELIATACK дръжка с 3 бр. пълнители с 10 бр. резорб. Такери - № RELTACK3X10 1 1 020 лв. 0лв. 0лв.
ZM00419 RELIATACK пълнител с 10 бр. резорб. такери - № RELTACK10R 1 456 лв. 0лв. 0лв.
Други такери за херниални платна и консумативи
ZM00420 PROTACK 5MM DISP IN - № 174006 1 642 лв. 0лв. 0лв.
ZM00421 ENDO CLOSE - № 173072 1 77 лв. 0лв. 0лв.
"ФИРМА ""ЕКОС МЕДИКА"""
ZM00492 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMXS 2,54X10" 1 116 лв. 0лв. 0лв.
ZM00493 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMS 5X10" 1 138 лв. 0лв. 0лв.
ZM00494 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMII 7,6X15" 1 158 лв. 0лв. 0лв.
ZM00495 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMH 15X15" 1 242 лв. 0лв. 0лв.
ZM00496 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMLI 25X25" 1 408 лв. 0лв. 0лв.
ZM00497 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMXXL 35,6X30" 1 570 лв. 0лв. 0лв.
ZM00498 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMS3 6X11" 1 173 лв. 0лв. 0лв.
ZM00499 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMN3 10X15" 1 271 лв. 0лв. 0лв.
ZM00500 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMM3 15X15" 1 337 лв. 0лв. 0лв.
ZM00501 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UML1 30X30" 1 587 лв. 0лв. 0лв.
ZM00502 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMT1 15X30" 1 548 лв. 0лв. 0лв.
ZM00503 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMP3 10X12" 1 321 лв. 0лв. 0лв.
ZM00504 "Резорбируемо олекотено платно от монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма - VICRYL Mesh; VM94 21,5X26,5" 1 406 лв. 0лв. 0лв.
ZM00505 "Резорбируемо олекотено платно от монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма - VICRYL Mesh; VM95 26,5X34" 1 519 лв. 0лв. 0лв.
ZM00506 "Резорбируемо олекотено платно от монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма - VICRYL Mesh; VM96 10,5 X 8,5" 1 149 лв. 0лв. 0лв.
ZM00507 "Еднократен фиксатор за лапароскопска хирургия за херниални платна с 25 резорбируеми фиксиращи скоби - SECURESTRAP; STRAP25" 1 785 лв. 0лв. 0лв.
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ГРУПА 24
за които НЗОК заплаща до 1200.00 лв.
"само за МКБ 10 кодове - С15.0; С15.1; С15.2; С15.3; С15.4; С15.5; С15.8; С15.9; С16.0; С16.1; С16.2; С16.3; С16.4; С16.5; С16.6; С16.8; С16.9; С17.0; С17.1; С17.2; С17.3; С17.8; С17.9; С18.0; С18.1; С18.2; С18.3; С18.4; С18.5; С18.6; С18.7; С18.8; С18.9; С19; С20; С21.0; С21.1; С21.2; С21.8; С22.0; С22.1; С22.2; С22.3; С22.4; С22.7; С22.9; С23; С24.0; С24.1; С24.8; С24.9; С25.0; С25.1; С25.2; С25.3; С25.4; С25.7; С25.8; С25.9; С26.1; С26.9; С45.0; С45.1; С45.2; С45.7; С45.9; С48.0; С48.1; С48.2; С48.8 - при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност"
Забележка: Допустимо е отчитане на повече от 1 медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност от група 24, КАТО Н З О К ЗАПЛАЩА ДО 1200 лв. В РАМКИТЕ НА ЕДНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Наименование на МИ, Код на продукта и Код по НЗОК Цена
ФИРМА „Р С Р”
ZM00212 Еднократeн стаплер Premium Plus CEEA с Tilt-Top™ Anvil - 111983 - V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00207 Еднократeн стаплер PREM PLUS CEEA25 STAPLER - Код 111985 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00208 Еднократeн стаплер PREMIUM PLUS CEEA28 STAPLER - Код 111987 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00209 Еднократeн стаплер PREMIUM PLUS CEEA31 STAPLER - Код 111989 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00210 Еднократeн стаплер PREMIUM PLUS CEEA34 STAPLER - Код 111981 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00211 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ -EEA2135 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00213 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - EEA2535 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00214 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА2835 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00215 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА21 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00216 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА25 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00205 Стаплер EEA 28ММ - 4.8SGL USE STAPLER - Код EEA28 - Код НЗОК: V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00206 Стаплер EEA 31ММ - 4.8 USE STAPLER - Код EEA31 - Код НЗОК: V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00217 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА33 - Код НЗОК: V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00218 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL21 - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00219 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL25 - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00220 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - TRIEEA28XT - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00221 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL31 - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00222 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL2135 - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00223 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL2535- V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00224 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL2835- V24001000100058 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00225 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA28MT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00226 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA28ХT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00227 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA31MT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00228 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA31XT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00229 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEAXL33MТ - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00230 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEAXL33XT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00231 Хемороидален и пролапсен стаплер EEA™ с DST Series™ technology - HEM3335 - V2400100010006 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00232 Хемороидален и пролапсен стаплер EEA™ с DST Series™ technology - HEM3348 - V2400100010006 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00233 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA6025S - V24001000100061 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00234 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA6038S - V24001000100061 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00235 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA6048S - V24001000100061 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00236 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA8038S - V24001000100061 1 1 248 лв. 0лв. 0лв.
ZM00237 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA8048S - V24001000100061 1 1 248 лв. 0лв. 0лв.
ZM00238 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA10038S - V24001000100061 1 1 452 лв. 0лв. 0лв.
ZM00239 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA10048S - V24001000100061 1 1 452 лв. 0лв. 0лв.
ZM00240 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA30V3S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00241 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA3035S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00242 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA3048S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00243 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA4535S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00244 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA4548S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00245 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA6035S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00246 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA6048S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00247 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA9035S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00248 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA9048S - V24001000100062 1 1 344 лв. 0лв. 0лв.
ZM00249 Устройство OrVil™ - EEAORVIL21 - V24002000000047 - Глава за циркулярен стаплер 1 1 260 лв. 0лв. 0лв.
ZM00250 Устройство OrVil™ - EEAORVIL25 - V24002000000047 - Глава за циркулярен стаплер 1 1 260 лв. 0лв. 0лв.
ZM00251 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA6025L - V24002000000049 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00252 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA6038L - V24002000000049 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZM00253 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA6048L - V24002000000049 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00254 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA8038L - V24002000000049 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00255 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA8048L - V24002000000049 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00256 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA10038L - V24002000000049 1 540 лв. 0лв. 0лв.
ZM00257 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA10048L - V24002000000049 1 540 лв. 0лв. 0лв.
ZM00258 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA30V3L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00259 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA3035L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00260 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA3048L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00261 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA4535L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00262 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA4548L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00263 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA6035L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00264 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA6048L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00265 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA9035L - V24002000000049 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00266 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA9048L - V24002000000049 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00267 Универсален ендоскопски ушивател-Endo GIA™ Ultra универсална дръжка - EGIAUSHORT -V24003000000026 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00268 Универсален ендоскопски ушивател-Endo GIA™ Ultra универсална дръжка - EGIAUSTND - V24003000000026 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00269 Универсален ендоскопски ушивател-Endo GIA™ Ultra универсална дръжка - EGIAUXL - V24003000000026 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00270 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030416, V24004000000047 1 630 лв. 0лв. 0лв.
ZM00271 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030418, V24004000000047 1 630 лв. 0лв. 0лв.
ZM00272 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030419, V24004000000047 1 630 лв. 0лв. 0лв.
ZM00273 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030426, V24004000000047 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00274 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030425, V24004000000047 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00275 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030422, V24004000000047 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00276 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030423, V24004000000047 1 690 лв. 0лв. 0лв.
ZM00277 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030412, V24004000000047 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00278 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030414, V24004000000047 1 690 лв. 0лв. 0лв.
ZM00279 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030415, V24004000000047 1 816 лв. 0лв. 0лв.
ZM00280 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30450, V24004000000048 1 816 лв. 0лв. 0лв.
ZM00281 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30451, V24004000000048 1 840 лв. 0лв. 0лв.
ZM00282 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация,, 30452 V24004000000048 1 840 лв. 0лв. 0лв.
ZM00283 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, , 30453 V24004000000048 1 852 лв. 0лв. 0лв.
ZM00284 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30454 V24004000000048 1 852 лв. 0лв. 0лв.
ZM00285 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30455 V24004000000048 1 852 лв. 0лв. 0лв.
ZM00286 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, , 30456 V24004000000048 1 936 лв. 0лв. 0лв.
ZM00287 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30457 V24004000000048 1 930 лв. 0лв. 0лв.
ZM00288 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30458 V24004000000048 1 930 лв. 0лв. 0лв.
ZM00289 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30459 V24004000000048 1 942 лв. 0лв. 0лв.
ZM00290 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30AV - V24004000000048 1 882 лв. 0лв. 0лв.
ZM00291 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30AVM - V24004000000048 1 900 лв. 0лв. 0лв.
ZM00292 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30AMT - V24004000000048 1 990 лв. 0лв. 0лв.
ZM00293 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AV - V24004000000048 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00294 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AVM - V24004000000048 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00295 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AMT - V24004000000048 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00296 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AXT - V24004000000048 1 1 002 лв. 0лв. 0лв.
ZM00297 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60AVM - V24004000000048 1 1 002 лв. 0лв. 0лв.
ZM00298 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60AMT - V24004000000048 1 894 лв. 0лв. 0лв.
ZM00299 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60AXT - V24004000000048 1 1 050 лв. 0лв. 0лв.
ZM00300 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30CTAV- V24004000000050 1 1 056 лв. 0лв. 0лв.
ZM00301 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30CTAVM - V24004000000050 1 966 лв. 0лв. 0лв.
ZM00302 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45CTA -V24004000000050 1 1 008 лв. 0лв. 0лв.
ZM00303 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45CTAVM -V24004000000050 1 930 лв. 0лв. 0лв.
ZM00304 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45CTAMT -V24004000000050 1 1 002 лв. 0лв. 0лв.
ZM00305 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60CTAVM -V24004000000050 1 990 лв. 0лв. 0лв.
ZM00306 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60CTAMT -V24004000000050 1 1 002 лв. 0лв. 0лв.
ZM00307 Пълнители Endo GIA™ radial с технология Tri?Staple™ - EGIARADVM - V24004000000051 1 1 200 лв. 0лв. 0лв.
ZM00308 Пълнители Endo GIA™ radial с технология Tri?Staple™ - EGIARADMT -V24004000000052 1 1 200 лв. 0лв. 0лв.
ZM00309 Пълнители Endo GIA™ radial с технология Tri?Staple™ - EGIARADXT - V24004000000053 1 1 200 лв. 0лв. 0лв.
ФИРМА „Ка-М Медикъл”
ZM00310 "Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 24 мм, Каталожен №: PS9CSA24S, Код по НЗОК - V24001000100036;" 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00311 "Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 26 мм, PS9CSA26S, V2400100010003;" 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00312 "Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 29 мм, PS9CSA29S, V24001000100038;" 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00313 "Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 32 мм, PS9CSA32S, V24001000100039;" 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00314 "Еднократен Прав Съшивател 30 мм H, PS9LSI30G, V24001000100049;" 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00315 "Пълнител за прав съшивател 30 мм H, PS9LSR30G, V24002000000040;" 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00316 "Еднократен Прав Съшивател 45 мм H, PS9LSI45G, V24001000100051;" 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00317 "Пълнител за прав съшивател 45 мм H, PS9LSR45G, V24002000000042;" 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00318 "Еднократен Прав Съшивател 60 мм H, PS9LSI60G, V24001000100053;" 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00319 "Пълнител за прав съшивател 60 мм H, PS9LSR60G, V24002000000044;" 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00320 "Еднократен Прав Съшивател 90 мм H, PS9LSI90G, V24001000100055; " 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00321 "Пълнител за прав съшивател 90 мм H, PS9LSR90G, V24002000000046; " 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00322 "Еднократен Линеен Резач 60мм H, PS9LC60G, V24001000100043; " 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00323 "Пълнител за линеен резач 60 H, PS9LCR60G, V24002000000034; " 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00324 "Еднократен Линеен Резач 80мм M, PS9LC80B, V24001000100044; " 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00325 "Пълнител за линеен резач 80 M, PS9LCR80B, V24002000000035; " 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00326 "Еднократен Линеен Резач 80мм H, PS9LC80G, V24001000100045; " 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00327 "Пълнител за линеен резач 80 H, PS9LCR80G, V24002000000036;" 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00328 "Хемороидален кръгов ушивател 32/33, PS9HCS32/33, V24001000100040; " 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00329 "Хемороидален кръгов ушивател 33/34, PS9HCS33/34, V24001000100041; " 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00330 "Ендоскопски линеарен резач с универсална дръжка, PS9ECHU16, V24003000000025; " 1 1 500 лв. 0лв. 0лв.
ZM00331 "Артикулираща презареждаща се глава 45 мм/3.5мм, PS9ECAR45B, V24004000000038; " 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00332 "Артикулираща презареждаща се глава 45 мм/4.8мм, PS9ECAR45G, V24004000000040; " 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00333 Артикулираща презареждаща се глава 60 мм/3.5мм, PS9ECAR60B, V24004000000043 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00334 "Артикулираща презареждаща се глава 60 мм/4.2мм, PS9ECAR60D, V24004000000044; " 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00335 Артикулираща презареждаща се глава 60 мм/4.8мм, PS9ECAR60G, V24004000000045 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ФИРМА „ВЕЛЕВИ ФАРМА”
ZM00479 Циркулярен извит ушивател за отворени процедури - 21MM, 25MM, 29MM, 33MM - V24001000100113 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00480 Циркулярен извит ушивател с вакум - 21MM, 25MM, 29MM, 33MM - V24001000100114 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00481 "Циркулярен ушивател, херметично запечатан, трансформиращ се - 21MM (ORANGE); 25MM (WHITE); 29MM (BLUE); 33MM (GREEN) - V24001000100115" 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00482 Ендоскопски циркулярен ушивател извит - 21MM, 25MM, 29MM, 33MM - V24001000100116 - V24001000100116 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00483 Комплект за линеарен резач ушивател В комплект с конци за извършване на хирургична процедура- Монофиламентен, нерезорбируем конец от полипропилен с добавен полиетилен, 1/2 обла двойна игла 10mm, 75мм, 7/0 - V24001000100117 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00484 Комплект с линеарен ушивател с в комплект с включени конци за извършване на хирургична процедура- Монофиламентен, нерезорбируем конец от полипропилен с добавен полиетилен- 1/2 обла двойна игла 10mm, 75мм, 7/0 - V24001000100118 1 1 500 лв. 0лв. 0лв.
ZM00485 "Линеарен резач, пълнител - 100,ALT3.8(AZUL); 100,ALT4.5(VERDE) ;60,ALT2.5(BLANCA); 60,ALT3.8(AZUL); 60,ALT4.5(VERDE); 60,ALT4.5(VERDE); 80,ALT3.8(AZUL); 80,ALT4.2(DORADA) ; L80,ALT4.5(VERDE) - V24002000000070" 1 980 лв. 0лв. 0лв.
ZM00486 "Линеарен ушивател, пълнител - 30MM-3.5; 30MM-4.8; 30MM-VASCULAR3; 60MM-3.5 ; 60MM-4.8 ; 90MM-3.5 ; 90MM-4.8; 45MM - 3.5 BLUE; 45M - 4.8 GREEN - V24002000000071" 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00487 Хемороидален стаплер с размер 33/180 - V24001000100119 1 1 900 лв. 0лв. 0лв.
ZM00488 Хемороидален стаплер с размер 36/180 - V24001000100119 1 1 900 лв. 0лв. 0лв.
ФИРМА „ЕКОС МЕДИКА”
ZM00508 "Линеарен съшивател за рязане и едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm. V24001000100031; NTLC55" 1 1 090 лв. 0лв. 0лв.
ZM00509 Линеарен съшивател за рязане и едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm. 1 1 090 лв. 0лв. 0лв.
ZM00510 "Циркулярни ушиватели, извити, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 21 мм; V24001000100032; CDH21A" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00511 "Циркулярни ушиватели, извити, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 мм; V24001000100032; CDH25A" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00512 "Циркулярни ушиватели, извити, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 мм; V24001000100032; CDH29A" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00513 "Циркулярни ушиватели, извити, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 мм; V24001000100032; CDH33A" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00514 "Циркулярни съшиватели със захранваща батерия за електромеханична активация, чрез пусков бутон на дръжката. V24001000100033; CDH23P" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00515 "Циркулярни съшиватели със захранваща батерия за електромеханична активация, чрез пусков бутон на дръжката. V24001000100033; CDH25P" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00516 "Циркулярни съшиватели със захранваща батерия за електромеханична активация, чрез пусков бутон на дръжката. V24001000100033; CDH29P" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00517 "Циркулярни съшиватели със захранваща батерия за електромеханична активация, чрез пусков бутон на дръжката. V24001000100033; CDH31P" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00518 "Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, снабден с пълнител за стандартна тъкан. V24001000100035; CS40B" 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00519 "Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, снабден с пълнител за стандартна тъкан. V24001000100035; CS40G" 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00520 "Пълнител за линеарен съшивател за рязане и едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm. V24002000000031; SR55" 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00521 "Пълнител за линеарен съшивател за рязане и едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm. V24002000000031; SR75" 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00522 "Пълнтели със скоби за стандартна тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 1,44 мм за линеен ушивател с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция. V24002000000032; CR40B" 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00523 "Пълнтели със скоби за дебела тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 2 мм. за линеен ушивател с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция. V24002000000032; CR40G" 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00524 "Съшивател за ендоскопска хирургия за едновременно разрязване и налагане на линеен шев с дължина на шевната линия - 45 mm. Заключващ механизъм за предпазване от нежелана активация. Флексия на главата до 45° в двете посоки. Дължина на шафта - 340 мм. Стерилен. V24003000000020; EC45A" 1 1 400 лв. 0лв. 0лв.
ZM00525 "Съшиватели за ендоскопска хирургия за едновременно разрязване и налагане на линеен шев с дължина на шевната линия - 60 mm. Заключващ механизъм за предпазване от нежелана активация. Флексия на главата до 45° в двете посоки. Дължина на шафта - 340 мм. Стерилен. V24003000000024; EC60A" 1 1 400 лв. 0лв. 0лв.
ZM00526 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с височина на затваряне -1.0 мм , височина на отворените скоби - 2.5 мм. V24004000000030; ECR45W" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00527 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев. 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.5 мм , височина на отворените скоби - 3.5 мм. V24004000000030; ECR45B" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00528 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.8 мм , височина на отворените скоби 3.8 мм. V24004000000030; ECR45D" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00529 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев и . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 2.00 мм , височина на отворените скоби 4.1 мм. V24004000000030; ECR45G" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00530 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев. 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.0 мм , височина на отворените скоби - 2.5 мм, подходящи за съдове. V24004000000032; GST45W" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00531 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев и . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 1.5 мм , височина на отворените скоби - 3.5 мм. V24004000000032; GST45B" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00532 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 1.8 мм , височина на отворените скоби 3.8 мм. V24004000000032; GST45D" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00533 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 2.00 мм , височина на отворените скоби 4.1 мм. V24004000000032; GST45G" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00534 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев и 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 2.3 мм , височина на отворените скоби 4.2 мм. V24004000000032; GST45Т" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00535 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 1.0 мм , височина на отворените скоби - 2.5 мм, подходящи за съдове. V24004000000033; GST60W" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00536 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за разрязване и едновременно налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 1.5 мм , височина на отворените скоби - 3.5 мм. V24004000000033; GST60B" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00537 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно налагане на линеен шев и разрязване. 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.8 мм, височина на отворените скоби 3.8 мм. V24004000000033; GST60D" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00538 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев и 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 2.00 мм, височина на отворените скоби 4.1 мм. V24004000000033; GST60G" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00539 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев. 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 2.3 мм височина на отворените скоби 4.2 мм. V24004000000033; GST60T" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00540 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с височина на затваряне -1.0 мм , височина на отворените скоби - 2.5 мм, подходящи за съдове. V24004000000034; ECR60W" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00541 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев. 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.5 мм , височина на отворените скоби - 3.5 мм. V24004000000034; ECR60B" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00542 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.8 мм , височина на отворените скоби 3.8 мм. V24004000000034; ECR60D" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00543 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 2.00 мм , височина на отворените скоби 4.1 мм. V24004000000034; ECR60G" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00544 "Титаниеви лигиращи клипси, medium, 6 клипси в пълнител, 36 бр. в кутия, силвър; LT200" 1 18 лв. 0лв. 0лв.
ZM00545 "Титаниеви лигиращи клипси, medium/large, 6 клипси в пълнител, 18 бр. в кутия, зелен; LT300" 1 19 лв. 0лв. 0лв.
ZM00546 "Титаниеви лигиращи клипси, large, 6 клипси в пълнител, 18 бр. в кутия, жълт; LT400" 1 26 лв. 0лв. 0лв.
Максималната сума, заплащана от пациентите за избор на лекар е до 500 лв., а на екип до 900 лв. 0 0лв. 0лв. 0лв.
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ) 0 0лв. 0лв. 0лв.
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110 лв. 0лв. 0лв.
ZU0033 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20 лв. 0лв. 0лв.
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10 лв. 0лв. 0лв.
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31 лв. 0лв. 0лв.
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 1 616 лв. 0лв. 0лв.
GAPR1611Z Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 324 лв. 0лв. 0лв.
GAPR1622Z Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 415 лв. 0лв. 0лв.
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури 1 243 лв. 0лв. 0лв.
GAPR1634Z Ендоскопска диагностика на заболяване засягащи стомашно-чревния тракт 1 0лв. 0лв. 0лв.
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 годишна възраст 1 0лв. 0лв. 0лв.
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 годишна възраст 1 0лв. 0лв. 0лв.
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 0лв. 0лв. 0лв.
K19074.2Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 1 0лв. 0лв. 0лв.
K17127Z Консервативно лечение на съдова недостатъчност 1 0лв. 0лв. 0лв.
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 1 264 лв. 0лв. 0лв.
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 6 642 лв. 0лв. 0лв.
K17172Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 11 112 лв. 0лв. 0лв.
K17173Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 4 905 лв. 0лв. 0лв.
K17174Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 6 282 лв. 0лв. 0лв.
K17175Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години. 1 7 073 лв. 0лв. 0лв.
K17176Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1 9 196 лв. 0лв. 0лв.
K17177Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години. 1 2 916 лв. 0лв. 0лв.
K17178Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 1 4 351 лв. 0лв. 0лв.
K17179Z Оперативни процедури върху апендикс 1 1 782 лв. 0лв. 0лв.
K17180Z Хирургични интервенции за затваряне на стома 1 1 661 лв. 0лв. 0лв.
K17181Z Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 1 1 206 лв. 0лв. 0лв.
K17182Z Оперативни процедури при хернии 1 1 701 лв. 0лв. 0лв.
K17183Z Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1 2 000 лв. 0лв. 0лв.
K17184Z Конвенционална холецистектомия 1 2 883 лв. 0лв. 0лв.
K17185Z Лапароскопска холецистектомия 1 2 236 лв. 0лв. 0лв.
K17186Z Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища. 1 5 623 лв. 0лв. 0лв.
K17187Z Оперативни процедури върху черен дроб 1 7 547 лв. 0лв. 0лв.
K17188Z Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 3 796 лв. 0лв. 0лв.
K17189Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност 1 10 419 лв. 0лв. 0лв.
K17190Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1 3 900 лв. 0лв. 0лв.
K17191.1Z Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 2 693 лв. 0лв. 0лв.
K17191.2Z Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1 3 647 лв. 0лв. 0лв.
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции 1 2 893 лв. 0лв. 0лв.
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 1 3 570 лв. 0лв. 0лв.
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 1 966 лв. 0лв. 0лв.
K17195Z Оперативно лечение при остър перитонит 1 5 529 лв. 0лв. 0лв.
K17196Z Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 3 893 лв. 0лв. 0лв.
K17197Z Консервативно лечение при остри коремни заболявания 1 1 409 лв. 0лв. 0лв.
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания. 1 1 438 лв. 0лв. 0лв.
HO171.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици— доброкачествени новообразувания. 1 696 лв. 0лв. 0лв.
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1 2 430 лв. 0лв. 0лв.
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 1 2 084 лв. 0лв. 0лв.
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 1 997 лв. 0лв. 0лв.
K17209Z Хирургично лечение при травма на главата 1 2 599 лв. 0лв. 0лв.
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия (само за лица над 18 г.) 1 1 472 лв. 0лв. 0лв.
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 1 1 269 лв. 0лв. 0лв.
K05060Z Оперативни процедури върху апендикс - лапароскопски метод 1 2 000 лв. 0лв. 0лв.
P755092 За кратък престой на болните в Хирургично отделение извън КП до 12 ч. 35 лв. 0лв. 0лв.
GFS006 Леглоден 1 160 лв. 0лв. 0лв.
ZM00037 Преглед/ консултация от лекар-специалист 1 50 лв. 0лв. 0лв.
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер. 0 0лв. 0лв. 0лв.
ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ УСЛУГИ
P755007 Корекция на уши 1 1 910 лв. 0лв. 0лв.
P755004 Корекция на нос 1 3 435 лв. 0лв. 0лв.
ZU00034 Частична корекция на нос 1 2 120 лв. 0лв. 0лв.
ZU00035 Корекция на корем (оперативна) 1 3 370 лв. 0лв. 0лв.
P755084 Корекция на бедра /оперативно/ 1 3 370 лв. 0лв. 0лв.
P755025 Липосукция една зона 1 1 125 лв. 0лв. 0лв.
P755085 Уголемяване на бюст 1 3 550 лв. 0лв. 0лв.
P755086 Повдигане на бюст 1 3 665 лв. 0лв. 0лв.
P755089 Намаляване на бюст 1 4 490 лв. 0лв. 0лв.
P655001 Лифтинг на лице 1 3 370 лв. 0лв. 0лв.
P755027 Корекция на клепачи 1 2 120 лв. 0лв. 0лв.
P755097 Блефаропластика 1 1 150 лв. 0лв. 0лв.
P755300 Радиочестотен нидлинг - една процедура 1 1 000 лв. 0лв. 0лв.
P755301 Радиочестотен нидлинг - пакет три процедури 1 2 700 лв. 0лв. 0лв.
P755098 Оперативен нидлинг 1 1 000 лв. 0лв. 0лв.
P755099 Медицински снимки 1 30 лв. 0лв. 0лв.
P755029 Липофилинг 1 700 лв. 0лв. 0лв.
P655029 Липофилинг – етап 1 290 лв. 0лв. 0лв.
ZU00021 Малки еднодневни оперативни процедури 1 95 лв. 0лв. 0лв.
ZU00022 Еднодневни оперативни процедури с включено хистологично изследване 1 225 лв. 0лв. 0лв.
GFS006 Леглоден 1 160 лв. 0лв. 0лв.
ЦЕНИ ЗА БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ ЗА ХИРУРГИЧНИ УСЛУГИ ПРИ ГОСТ-ХИРУРГ
P755268 Корекция на уши - гост хирург 1 805 лв. 0лв. 0лв.
P755269 Корекция на нос - гост хирург 1 1 150 лв. 0лв. 0лв.
P755270 Частична корекция на нос - гост хирург 1 805 лв. 0лв. 0лв.
P755271 Корекция на корем (оперативна) - гост хирург 1 1 720 лв. 0лв. 0лв.
P755272 Корекция на бедра (оперативно) - гост хирург 1 1 720 лв. 0лв. 0лв.
P755273 Липосукция една зона - гост хирург 1 575 лв. 0лв. 0лв.
P755274 Уголемяване на бюст - гост хирург 1 1 150 лв. 0лв. 0лв.
P755275 Повдигане на бюст - гост хирург 1 1 150 лв. 0лв. 0лв.
P755276 Намаляване на бюст - гост хирург 1 1 150 лв. 0лв. 0лв.
P755277 Лифтинг на лице - гост хирург 1 1 150 лв. 0лв. 0лв.
P755278 Корекция на клепачи - гост хирург 1 920 лв. 0лв. 0лв.
P755279 Блефаропластика - гост хирург 1 920 лв. 0лв. 0лв.
P755280 Нидлинг - гост хирург 1 30 лв. 0лв. 0лв.
P755281 Медицински снимки - гост хирург 1 630 лв. 0лв. 0лв.
P755282 Липофилинг - гост хирург 1 630 лв. 0лв. 0лв.
P755283 Липофилинг – етап - гост хирург 1 195 лв. 0лв. 0лв.
P755284 Малки еднодневни оперативни процедури - гост хирург 1 95 лв. 0лв. 0лв.
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ,
ZU00121 THD консуматив за лечение на хемороиди 1 636 лв. 0лв. 0лв.
ZM00017 Еднократен кръгов съшивател 1 650 лв. 0лв. 0лв.
ZM00018 Ендоджия (ректум) 1 650 лв. 0лв. 0лв.
ZM00016 Двукомпонентно платно 1 980 лв. 0лв. 0лв.
ZM00002 Полипропиленово платно 1 200 лв. 0лв. 0лв.
ZM00019 Глава за линеен съшивател 1 250 лв. 0лв. 0лв.
ZM00039 Гладки Тъканни Експандери / Round, Elliptical, Crescent, Rectangle 1 1 410 лв. 0лв. 0лв.
ZM00040 Анатомичен Тъканен Експандер CPX4 с вградена клапа / Style 9100, 9200, 9300 1 1 644 лв. 0лв. 0лв.
ZM00041 Експандер/Имплант Бекер 1 2 328 лв. 0лв. 0лв.
ZM00042 Анатомични импланти, текстурирани 1 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00043 Кръгли импланти, Микротекстурирани, I coh. 1 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00044 Кръгли импланти, Гладки, I coh. 1 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00045 Кръгли импланти, Микротекстурирани, II coh. 1 1 560 лв. 0лв. 0лв.
ZM00046 Кръгли импланти, Гладки, II coh. 1 1 560 лв. 0лв. 0лв.
ZM00047 Кръгли импланти, Микротекстурирани Xtra 1 1 620 лв. 0лв. 0лв.
ZM00048 Кръгли импланти, Гладки Xtra 1 1 620 лв. 0лв. 0лв.
ZM00124 Консуматив RFI 1 1 500 лв. 0лв. 0лв.
ХЕРНИАЛНИ ПЛАТНА
фирма МЕДИТРОНИК, РСР ЕООД
Макропорози платна Париетен
ZM00343 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 11X6CM X1- № PPM1106 1 221 лв. 0лв. 0лв.
ZM00344 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X7.5CM X1 - № PPM1508 1 226 лв. 0лв. 0лв.
ZM00345 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X10CM X1 - № PPM1510 1 234 лв. 0лв. 0лв.
ZM00346 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 15X15CM X1 - № PPM1515 1 238 лв. 0лв. 0лв.
ZM00347 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 20X20CM X1 - № PPM2020 1 348 лв. 0лв. 0лв.
ZM00348 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 30X30CM X1 - № PPM3030 1 408 лв. 0лв. 0лв.
ZM00349 Полипропилен PARIETENE MACRO PP 45X30CM X1 - № PPM4530 1 420 лв. 0лв. 0лв.
Макропорози платна Париетен с отвор ключалка
ZM00350 Полипропилен PARIETENE MACRO PP KEYHOLE 11X6CMX1 - № PPMК1106 1 228 лв. 0лв. 0лв.
ZM00351 Полипропилен PARIETENE MACRO PP KHOLE 15X7.5CMX1 - № PPMК1508 1 234 лв. 0лв. 0лв.
Макропорози платна Париетен - леки
ZM00352 Платно PARIETENE LIGHT PP 6X11CM- 1бр. - № PPL0611X3 1 300 лв. 0лв. 0лв.
ZM00353 Платно PARIETENE LIGHT PP 15X10CM- 1бр. - № PPL1510X3 1 306 лв. 0лв. 0лв.
ZM00354 Платно PARIETENE LIGHT PP 15X15CM X1 - № PPL1515 1 348 лв. 0лв. 0лв.
ZM00355 Платно PARIETENE LIGHT PP 20X20CM X1 - № PPL2020 1 384 лв. 0лв. 0лв.
ZM00356 Платно PARIETENE LIGHT PP 30X30CM X1 - № PPL3030 1 414 лв. 0лв. 0лв.
Платна Poliester Versatex
ZM00357 Макропорозно триизмерно монофилам. 11x6 - № VTX1106 1 324 лв. 0лв. 0лв.
ZM00358 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x10 - № VTX1510 1 348 лв. 0лв. 0лв.
ZM00359 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15 - № VTX1515 1 372 лв. 0лв. 0лв.
ZM00360 Макропорозно триизмерно монофилам. 15x15 - № VTX1515M 1 414 лв. 0лв. 0лв.
ZM00361 Макропорозно триизмерно монофилам. 20x20 - № VTX2020M 1 396 лв. 0лв. 0лв.
ZM00362 Макропорозно триизмерно монофилам. 30x30 - № VTX3030M 1 414 лв. 0лв. 0лв.
Платна Progrip - самофиксиращи се полипропилен
ZM00363 ЛЯВО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено-№PP1208DL 1 390 лв. 0лв. 0лв.
ZM00364 ДЯСНО платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12x8, самозалепващо, разкроено-№PP1208DR 1 390 лв. 0лв. 0лв.
ZM00365 PARIETENE PROGRIP PPL/PLA 15X9CM X1-№PP1509G 1 444 лв. 0лв. 0лв.
Платна Progrip - самофиксиращи се, полиестер
ZM00366 ЛЯВО платно PARIETEX PROGRIP LT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1208GL 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00367 Дясно платно PARIETEX PROGRIP RT TEM/PLA12X8CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1208GR 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00368 ЛЯВО платно PARIETEX PROGRIP LT TEM/PLA14X9CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1409GL 1 492 лв. 0лв. 0лв.
ZM00369 Дясно платно PARIETEX PROGRIP RT TEM/PLA14X9CM, самозалепващо, разкроено-№TEM1409GR 1 492 лв. 0лв. 0лв.
ZM00370 Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X9CM-№ TEM1509G 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00371 Платно PARIETEX PROGRIP TEM/PLA 15X15CM-№ TEM1515G 1 474 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - окръжност
ZM00372 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 9CM - № SYM9 1 972 лв. 0лв. 0лв.
ZM00373 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 12CM-№ SYM12 1 972 лв. 0лв. 0лв.
ZM00374 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 15CM-№ SYM15 1 1 092 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - окръжност, с конец
ZM00375 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 9CM, с конец - № SYM9F 1 960 лв. 0лв. 0лв.
ZM00376 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 12CM, с конец - № SYM12F 1 1 008 лв. 0лв. 0лв.
ZM00377 SYMBOTEX™, 1 брой, диаметър 15CM, с конец - № SYM15F 1 1 188 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - правоъгални
ZM00378 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM1510 - № SYM1510 1 1 152 лв. 0лв. 0лв.
ZM00379 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2015 - № SYM2015 1 1 356 лв. 0лв. 0лв.
ZM00380 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2520 - № SYM2520 1 1 452 лв. 0лв. 0лв.
ZM00381 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3020 - № SYM3020 1 1 554 лв. 0лв. 0лв.
ZM00382 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3728 - № SYM3728 1 1 920 лв. 0лв. 0лв.
ZM00383 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM4232 - № SYM4232 1 2 316 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - правоъгални, с конец
ZM00384 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM1510F, конец - № SYM1510F 1 1 320 лв. 0лв. 0лв.
ZM00385 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2015F, конец - № SYM2015F 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00386 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM2520F, конец - № SYM2520F 1 1 506 лв. 0лв. 0лв.
ZM00387 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3020F, конец - № SYM3020F 1 1 572 лв. 0лв. 0лв.
ZM00388 SYMBOTEX™, 1 брой, SYM3728F, конец - № SYM3728F 1 2 010 лв. 0лв. 0лв.
ZM00389 SYMBOTEX™, 1 брой, 42х32F, конец - № SYM4232F 1 2 460 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - с яка
ZM00390 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка - № SYM8OS 1 1 044 лв. 0лв. 0лв.
ZM00391 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 15х10 - № SYM1510OS 1 1 368 лв. 0лв. 0лв.
ZM00392 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 20х15 - № SYM2015OS 1 1 452 лв. 0лв. 0лв.
ZM00393 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 25х20 - № SYM2520OS 1 1 524 лв. 0лв. 0лв.
ZM00394 SYMBOTEX™, 1 брой, с яка 30х20 - № SYM3020OS 1 1 758 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - елипсовидни
ZM00395 SYMBOTEX™, 1 брой, 17х10 - № SYM1710E 1 1 260 лв. 0лв. 0лв.
ZM00396 SYMBOTEX™, 1 брой, 20х12 - № SYM2012E 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00397 SYMBOTEX™, 1 брой, 25х15 - № SYM2515E 1 1 380 лв. 0лв. 0лв.
ZM00398 SYMBOTEX™, 1 брой, 34х20 - № SYM3420E 1 1 680 лв. 0лв. 0лв.
Платна Symbotex - други, с конец
ZM00399 SYMBOTEX™, 1 брой, 17х10 - № SYM1710EF 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00400 SYMBOTEX™, 1 брой, 20х12 - № SYM2012EF 1 1 332 лв. 0лв. 0лв.
ZM00401 SYMBOTEX™, 1 брой, 25х15 - № SYM2515EF 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00402 SYMBOTEX™, 1 брой, 34х20 - № SYM3420EF 1 1 716 лв. 0лв. 0лв.
Платна за вентрални хернии
ZM00403 PCO VENTRAL PATCH 4CM X1 - № PCO4VP 1 792 лв. 0лв. 0лв.
ZM00404 PCO VENTRAL PATCH 6CM X1 - № PCO6VP 1 876 лв. 0лв. 0лв.
ZM00405 PCO VENTRAL PATCH 8CM X1 - № PCO8VP 1 936 лв. 0лв. 0лв.
Платна Други
ZM00406 9X13CM PARIETEX LAP PROGRIP LT X1 - № LPG1309AL 1 876 лв. 0лв. 0лв.
ZM00407 9X13CM PARIETEX LAP PROGRIP RT X1 - № LPG1309AR 1 900 лв. 0лв. 0лв.
ZM00408 10X15CM LP PROGRIP ANTMCL MESH LTX1 - № LPG1510AL 1 996 лв. 0лв. 0лв.
ZM00409 10X15CM LP PROGRIP ANTMCL MESH RTX1 - № LPG1510AR 1 996 лв. 0лв. 0лв.
ZM00410 10X15CM LP PROGRIP FLATSHEET MESHX1 - № LPG1510 1 912 лв. 0лв. 0лв.
ZM00411 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1 - № LPG1612 1 1 008 лв. 0лв. 0лв.
ZM00412 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP LTX1 - № LPG1612AL 1 1 092 лв. 0лв. 0лв.
ZM00413 12X16CM PARIETEX LAP PROGRIP RTX1 - № LPG1612AR 1 1 092 лв. 0лв. 0лв.
ZM00414 14X16CM PARIETEX LAP PROGRIP X1 - № LPG1614 1 1 164 лв. 0лв. 0лв.
Такери за херниални платна ABSTACK
ZM00415 Такер с резорбируеми такери 15бр - № ABSTACK15 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00416 Такер с резорбируеми такери 20бр - № ABSTACK20S 1 744 лв. 0лв. 0лв.
ZM00417 Такер с резорбируеми такери 30бр - № ABSTACK30 1 744 лв. 0лв. 0лв.
Релиатак
ZM00418 RELIATACK дръжка с 3 бр. пълнители с 10 бр. резорб. Такери - № RELTACK3X10 1 1 020 лв. 0лв. 0лв.
ZM00419 RELIATACK пълнител с 10 бр. резорб. такери - № RELTACK10R 1 456 лв. 0лв. 0лв.
Други такери за херниални платна и консумативи
ZM00420 PROTACK 5MM DISP IN - № 174006 1 642 лв. 0лв. 0лв.
ZM00421 ENDO CLOSE - № 173072 1 77 лв. 0лв. 0лв.
"ФИРМА ""ЕКОС МЕДИКА"""
ZM00547 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMXS 2,54X10" 1 116 лв. 0лв. 0лв.
ZM00548 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMS 5X10" 1 138 лв. 0лв. 0лв.
ZM00549 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMII 7,6X15" 1 158 лв. 0лв. 0лв.
ZM00550 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMH 15X15" 1 242 лв. 0лв. 0лв.
ZM00551 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMLI 25X25" 1 408 лв. 0лв. 0лв.
ZM00552 "Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки за открити вентрални и ингвинални хернии - PROLENE Soft; SPMXXL 35,6X30" 1 570 лв. 0лв. 0лв.
ZM00553 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMS3 6X11" 1 173 лв. 0лв. 0лв.
ZM00554 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMN3 10X15" 1 271 лв. 0лв. 0лв.
ZM00555 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMM3 15X15" 1 337 лв. 0лв. 0лв.
ZM00556 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UML1 30X30" 1 587 лв. 0лв. 0лв.
ZM00557 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMT1 15X30" 1 548 лв. 0лв. 0лв.
ZM00558 "Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм. ULTRAPRO® Mesh; UMP3 10X12" 1 321 лв. 0лв. 0лв.
ZM00559 "Резорбируемо олекотено платно от монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма - VICRYL Mesh; VM94 21,5X26,5" 1 406 лв. 0лв. 0лв.
ZM00560 "Резорбируемо олекотено платно от монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма - VICRYL Mesh; VM95 26,5X34" 1 519 лв. 0лв. 0лв.
ZM00561 "Резорбируемо олекотено платно от монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма - VICRYL Mesh; VM96 10,5 X 8,5" 1 149 лв. 0лв. 0лв.
ZM00562 "Еднократен фиксатор за лапароскопска хирургия за херниални платна с 25 резорбируеми фиксиращи скоби - SECURESTRAP; STRAP25" 1 785 лв. 0лв. 0лв.
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ГРУПА 24
ЗА които НЗОК заплаща до 1200.00 лв.
само за МКБ 10 кодове - С15.0; С15.1; С15.2; С15.3; С15.4; С15.5; С15.8; С15.9; С16.0; С16.1; С16.2; С16.3; С16.4; С16.5; С16.6; С16.8; С16.9; С17.0; С17.1; С17.2; С17.3; С17.8; С17.9; С18.0; С18.1; С18.2; С18.3; С18.4; С18.5; С18.6; С18.7; С18.8; С18.9; С19; С20; С21.0; С21.1; С21.2; С21.8; С22.0; С22.1; С22.2; С22.3; С22.4; С22.7; С22.9; С23; С24.0; С24.1; С24.8; С24.9; С25.0; С25.1; С25.2; С25.3; С25.4; С25.7; С25.8; С25.9; С26.1; С26.9; С45.0; С45.1; С45.2; С45.7; С45.9; С48.0; С48.1; С48.2; С48.8 - при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност
Забележка: Допустимо е отчитане на повече от 1 медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност от група 24, КАТО Н З О К ЗАПЛАЩА ДО 1200 лв. В РАМКИТЕ НА ЕДНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Наименование на МИ, Код на продукта и Код по НЗОК Цена
ФИРМА „Р С Р”
ZM00212 Еднократeн стаплер Premium Plus CEEA с Tilt-Top™ Anvil - 111983 - V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00207 Еднократeн стаплер PREM PLUS CEEA25 STAPLER - Код 111985 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00208 Еднократeн стаплер PREMIUM PLUS CEEA28 STAPLER - Код 111987 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00209 Еднократeн стаплер PREMIUM PLUS CEEA31 STAPLER - Код 111989 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00210 Еднократeн стаплер PREMIUM PLUS CEEA34 STAPLER - Код 111981 - Код НЗОК: V24001000100056 1 1 224 лв. 0лв. 0лв.
ZM00211 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ -EEA2135 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00213 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - EEA2535 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00214 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА2835 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00215 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА21 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00216 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА25 - V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00205 Стаплер EEA 28ММ - 4.8SGL USE STAPLER - Код EEA28 - Код НЗОК: V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00206 Стаплер EEA 31ММ - 4.8 USE STAPLER - Код EEA31 - Код НЗОК: V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00217 Стаплер EEA™ с технология DST Series™ - ЕЕА33 - Код НЗОК: V24001000100057 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00218 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL21 - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00219 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL25 - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00220 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - TRIEEA28XT - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00221 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL31 - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00222 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL2135 - V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00223 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL2535- V24001000100058 1 1 656 лв. 0лв. 0лв.
ZM00224 Стаплери EEA™ XL с технология DST Series™ - EEAXL2835- V24001000100058 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00225 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA28MT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00226 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA28ХT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00227 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA31MT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00228 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEA31XT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00229 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEAXL33MТ - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00230 Циркулярен стаплер EEA™ с технология Tri-Staple™ - TRIEEAXL33XT - V24001000100059 1 1 700 лв. 0лв. 0лв.
ZM00231 Хемороидален и пролапсен стаплер EEA™ с DST Series™ technology - HEM3335 - V2400100010006 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00232 Хемороидален и пролапсен стаплер EEA™ с DST Series™ technology - HEM3348 - V2400100010006 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00233 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA6025S - V24001000100061 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00234 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA6038S - V24001000100061 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00235 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA6048S - V24001000100061 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00236 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA8038S - V24001000100061 1 1 248 лв. 0лв. 0лв.
ZM00237 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA8048S - V24001000100061 1 1 248 лв. 0лв. 0лв.
ZM00238 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA10038S - V24001000100061 1 1 252 лв. 0лв. 0лв.
ZM00239 Ушивател GIA™ с DST Series™ technology - GIA10048S - V24001000100061 1 1 252 лв. 0лв. 0лв.
ZM00240 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA30V3S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00241 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA3035S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00242 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA3048S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00243 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA4535S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00244 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA4548S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00245 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA6035S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00246 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA6048S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00247 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA9035S - V24001000100062 1 1 212 лв. 0лв. 0лв.
ZM00248 Ушивател TA™ с DST Series™ technology - TA9048S - V24001000100062 1 1 344 лв. 0лв. 0лв.
ZM00249 Устройство OrVil™ - EEAORVIL21 - V24002000000047 - Глава за циркулярен стаплер 1 1 260 лв. 0лв. 0лв.
ZM00250 Устройство OrVil™ - EEAORVIL25 - V24002000000047 - Глава за циркулярен стаплер 1 1 260 лв. 0лв. 0лв.
ZM00251 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA6025L - V24002000000049 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00252 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA6038L - V24002000000049 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZM00253 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA6048L - V24002000000049 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00254 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA8038L - V24002000000049 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00255 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA8048L - V24002000000049 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00256 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA10038L - V24002000000049 1 540 лв. 0лв. 0лв.
ZM00257 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - GIA10048L - V24002000000049 1 540 лв. 0лв. 0лв.
ZM00258 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA30V3L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00259 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA3035L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00260 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA3048L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00261 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA4535L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00262 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA4548L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00263 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA6035L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00264 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA6048L - V24002000000049 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00265 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA9035L - V24002000000049 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00266 Пълнител GIA™ с DST Series™ technology - TA9048L - V24002000000049 1 474 лв. 0лв. 0лв.
ZM00267 Универсален ендоскопски ушивател-Endo GIA™ Ultra универсална дръжка - EGIAUSHORT -V24003000000026 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00268 Универсален ендоскопски ушивател-Endo GIA™ Ultra универсална дръжка - EGIAUSTND - V24003000000026 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00269 Универсален ендоскопски ушивател-Endo GIA™ Ultra универсална дръжка - EGIAUXL - V24003000000026 1 1 530 лв. 0лв. 0лв.
ZM00270 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030416, V24004000000047 1 630 лв. 0лв. 0лв.
ZM00271 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030418, V24004000000047 1 630 лв. 0лв. 0лв.
ZM00272 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030419, V24004000000047 1 630 лв. 0лв. 0лв.
ZM00273 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030426, V24004000000047 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00274 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030425, V24004000000047 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00275 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030422, V24004000000047 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00276 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030423, V24004000000047 1 690 лв. 0лв. 0лв.
ZM00277 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030412, V24004000000047 1 654 лв. 0лв. 0лв.
ZM00278 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030414, V24004000000047 1 690 лв. 0лв. 0лв.
ZM00279 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal прав пълнител без артикулация - 030415, V24004000000047 1 816 лв. 0лв. 0лв.
ZM00280 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30450, V24004000000048 1 816 лв. 0лв. 0лв.
ZM00281 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30451, V24004000000048 1 840 лв. 0лв. 0лв.
ZM00282 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация,, 30452 V24004000000048 1 840 лв. 0лв. 0лв.
ZM00283 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, , 30453 V24004000000048 1 852 лв. 0лв. 0лв.
ZM00284 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30454 V24004000000048 1 852 лв. 0лв. 0лв.
ZM00285 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30455 V24004000000048 1 852 лв. 0лв. 0лв.
ZM00286 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, , 30456 V24004000000048 1 936 лв. 0лв. 0лв.
ZM00287 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30457 V24004000000048 1 930 лв. 0лв. 0лв.
ZM00288 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30458 V24004000000048 1 930 лв. 0лв. 0лв.
ZM00289 Пълнители за универсален ендоскопски ушивател, Endo GIA™ universal Roticulator™ пълнител с артикулация, 30459 V24004000000048 1 942 лв. 0лв. 0лв.
ZM00290 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30AV - V24004000000048 1 882 лв. 0лв. 0лв.
ZM00291 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30AVM - V24004000000048 1 900 лв. 0лв. 0лв.
ZM00292 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30AMT - V24004000000048 1 990 лв. 0лв. 0лв.
ZM00293 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AV - V24004000000048 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00294 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AVM - V24004000000048 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00295 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AMT - V24004000000048 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00296 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45AXT - V24004000000048 1 1 002 лв. 0лв. 0лв.
ZM00297 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60AVM - V24004000000048 1 1 002 лв. 0лв. 0лв.
ZM00298 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60AMT - V24004000000048 1 894 лв. 0лв. 0лв.
ZM00299 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60AXT - V24004000000048 1 1 050 лв. 0лв. 0лв.
ZM00300 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30CTAV- V24004000000050 1 1 056 лв. 0лв. 0лв.
ZM00301 Пълнители Endo GIA™ - EGIA30CTAVM - V24004000000050 1 966 лв. 0лв. 0лв.
ZM00302 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45CTA -V24004000000050 1 1 008 лв. 0лв. 0лв.
ZM00303 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45CTAVM -V24004000000050 1 930 лв. 0лв. 0лв.
ZM00304 Пълнители Endo GIA™ - EGIA45CTAMT -V24004000000050 1 1 002 лв. 0лв. 0лв.
ZM00305 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60CTAVM -V24004000000050 1 990 лв. 0лв. 0лв.
ZM00306 Пълнители Endo GIA™ - EGIA60CTAMT -V24004000000050 1 1 002 лв. 0лв. 0лв.
ZM00307 Пълнители Endo GIA™ radial с технология Tri?Staple™ - EGIARADVM - V24004000000051 1 1 200 лв. 0лв. 0лв.
ZM00308 Пълнители Endo GIA™ radial с технология Tri?Staple™ - EGIARADMT -V24004000000052 1 1 200 лв. 0лв. 0лв.
ZM00309 Пълнители Endo GIA™ radial с технология Tri?Staple™ - EGIARADXT - V24004000000053 1 1 200 лв. 0лв. 0лв.
ФИРМА „Ка-М Медикъл”
ZM00310 "Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 24 мм, Каталожен №: PS9CSA24S, Код по НЗОК - V24001000100036;" 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00311 "Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 26 мм, PS9CSA26S, V2400100010003;" 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00312 "Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 29 мм, PS9CSA29S, V24001000100038;" 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00313 "Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 32 мм, PS9CSA32S, V24001000100039;" 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00314 "Еднократен Прав Съшивател 30 мм H, PS9LSI30G, V24001000100049;" 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00315 "Пълнител за прав съшивател 30 мм H, PS9LSR30G, V24002000000040;" 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00316 "Еднократен Прав Съшивател 45 мм H, PS9LSI45G, V24001000100051;" 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00317 "Пълнител за прав съшивател 45 мм H, PS9LSR45G, V24002000000042;" 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00318 "Еднократен Прав Съшивател 60 мм H, PS9LSI60G, V24001000100053;" 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00319 "Пълнител за прав съшивател 60 мм H, PS9LSR60G, V24002000000044;" 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00320 "Еднократен Прав Съшивател 90 мм H, PS9LSI90G, V24001000100055; " 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00321 "Пълнител за прав съшивател 90 мм H, PS9LSR90G, V24002000000046; " 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00322 "Еднократен Линеен Резач 60мм H, PS9LC60G, V24001000100043; " 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00323 "Пълнител за линеен резач 60 H, PS9LCR60G, V24002000000034; " 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00324 "Еднократен Линеен Резач 80мм M, PS9LC80B, V24001000100044; " 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00325 "Пълнител за линеен резач 80 M, PS9LCR80B, V24002000000035; " 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00326 "Еднократен Линеен Резач 80мм H, PS9LC80G, V24001000100045; " 1 1 296 лв. 0лв. 0лв.
ZM00327 "Пълнител за линеен резач 80 H, PS9LCR80G, V24002000000036;" 1 576 лв. 0лв. 0лв.
ZM00328 "Хемороидален кръгов ушивател 32/33, PS9HCS32/33, V24001000100040; " 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00329 "Хемороидален кръгов ушивател 33/34, PS9HCS33/34, V24001000100041; " 1 1 440 лв. 0лв. 0лв.
ZM00330 "Ендоскопски линеарен резач с универсална дръжка, PS9ECHU16, V24003000000025; " 1 1 500 лв. 0лв. 0лв.
ZM00331 "Артикулираща презареждаща се глава 45 мм/3.5мм, PS9ECAR45B, V24004000000038; " 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00332 "Артикулираща презареждаща се глава 45 мм/4.8мм, PS9ECAR45G, V24004000000040; " 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00333 Артикулираща презареждаща се глава 60 мм/3.5мм, PS9ECAR60B, V24004000000043 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00334 "Артикулираща презареждаща се глава 60 мм/4.2мм, PS9ECAR60D, V24004000000044; " 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ZM00335 Артикулираща презареждаща се глава 60 мм/4.8мм, PS9ECAR60G, V24004000000045 1 888 лв. 0лв. 0лв.
ФИРМА „ВЕЛЕВИ ФАРМА”
ZM00479 Циркулярен извит ушивател за отворени процедури - 21MM, 25MM, 29MM, 33MM - V24001000100113 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00480 Циркулярен извит ушивател с вакум - 21MM, 25MM, 29MM, 33MM - V24001000100114 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00481 "Циркулярен ушивател, херметично запечатан, трансформиращ се - 21MM (ORANGE); 25MM (WHITE); 29MM (BLUE); 33MM (GREEN) - V24001000100115" 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00482 Ендоскопски циркулярен ушивател извит - 21MM, 25MM, 29MM, 33MM - V24001000100116 - V24001000100116 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00483 Комплект за линеарен резач ушивател В комплект с конци за извършване на хирургична процедура- Монофиламентен, нерезорбируем конец от полипропилен с добавен полиетилен, 1/2 обла двойна игла 10mm, 75мм, 7/0 - V24001000100117 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00484 Комплект с линеарен ушивател с в комплект с включени конци за извършване на хирургична процедура- Монофиламентен, нерезорбируем конец от полипропилен с добавен полиетилен- 1/2 обла двойна игла 10mm, 75мм, 7/0 - V24001000100118 1 1 500 лв. 0лв. 0лв.
ZM00485 "Линеарен резач, пълнител - 100,ALT3.8(AZUL); 100,ALT4.5(VERDE) ;60,ALT2.5(BLANCA); 60,ALT3.8(AZUL); 60,ALT4.5(VERDE); 60,ALT4.5(VERDE); 80,ALT3.8(AZUL); 80,ALT4.2(DORADA) ; L80,ALT4.5(VERDE) - V24002000000070" 1 980 лв. 0лв. 0лв.
ZM00486 "Линеарен ушивател, пълнител - 30MM-3.5; 30MM-4.8; 30MM-VASCULAR3; 60MM-3.5 ; 60MM-4.8 ; 90MM-3.5 ; 90MM-4.8; 45MM - 3.5 BLUE; 45M - 4.8 GREEN - V24002000000071" 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00487 Хемороидален стаплер с размер 33/180 - V24001000100119 1 1 900 лв. 0лв. 0лв.
ZM00488 Хемороидален стаплер с размер 36/180 - V24001000100119 1 1 900 лв. 0лв. 0лв.
ФИРМА „ЕКОС МЕДИКА”
ZM00563 "Линеарен съшивател за рязане и едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm. V24001000100031; NTLC55" 1 1 090 лв. 0лв. 0лв.
ZM00564 Линеарен съшивател за рязане и едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm. 1 1 090 лв. 0лв. 0лв.
ZM00565 "Циркулярни ушиватели, извити, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 21 мм; V24001000100032; CDH21A" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00566 "Циркулярни ушиватели, извити, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 мм; V24001000100032; CDH25A" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00567 "Циркулярни ушиватели, извити, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 мм; V24001000100032; CDH29A" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00568 "Циркулярни ушиватели, извити, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 мм; V24001000100032; CDH33A" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00569 "Циркулярни съшиватели със захранваща батерия за електромеханична активация, чрез пусков бутон на дръжката. V24001000100033; CDH23P" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00570 "Циркулярни съшиватели със захранваща батерия за електромеханична активация, чрез пусков бутон на дръжката. V24001000100033; CDH25P" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00571 "Циркулярни съшиватели със захранваща батерия за електромеханична активация, чрез пусков бутон на дръжката. V24001000100033; CDH29P" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00572 "Циркулярни съшиватели със захранваща батерия за електромеханична активация, чрез пусков бутон на дръжката. V24001000100033; CDH31P" 1 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00573 "Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, снабден с пълнител за стандартна тъкан. V24001000100035; CS40B" 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00574 "Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, снабден с пълнител за стандартна тъкан. V24001000100035; CS40G" 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00575 "Пълнител за линеарен съшивател за рязане и едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm. V24002000000031; SR55" 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00576 "Пълнител за линеарен съшивател за рязане и едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm. V24002000000031; SR75" 1 450 лв. 0лв. 0лв.
ZM00577 "Пълнтели със скоби за стандартна тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 1,44 мм за линеен ушивател с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция. V24002000000032; CR40B" 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00578 "Пълнтели със скоби за дебела тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 2 мм. за линеен ушивател с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция. V24002000000032; CR40G" 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00579 "Съшивател за ендоскопска хирургия за едновременно разрязване и налагане на линеен шев с дължина на шевната линия - 45 mm. Заключващ механизъм за предпазване от нежелана активация. Флексия на главата до 45° в двете посоки. Дължина на шафта - 340 мм. Стерилен. V24003000000020; EC45A" 1 1 400 лв. 0лв. 0лв.
ZM00580 "Съшиватели за ендоскопска хирургия за едновременно разрязване и налагане на линеен шев с дължина на шевната линия - 60 mm. Заключващ механизъм за предпазване от нежелана активация. Флексия на главата до 45° в двете посоки. Дължина на шафта - 340 мм. Стерилен. V24003000000024; EC60A" 1 1 400 лв. 0лв. 0лв.
ZM00581 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с височина на затваряне -1.0 мм , височина на отворените скоби - 2.5 мм. V24004000000030; ECR45W" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00582 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев. 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.5 мм , височина на отворените скоби - 3.5 мм. V24004000000030; ECR45B" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00583 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.8 мм , височина на отворените скоби 3.8 мм. V24004000000030; ECR45D" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00584 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев и . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 2.00 мм , височина на отворените скоби 4.1 мм. V24004000000030; ECR45G" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00585 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев. 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.0 мм , височина на отворените скоби - 2.5 мм, подходящи за съдове. V24004000000032; GST45W" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00586 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев и . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 1.5 мм , височина на отворените скоби - 3.5 мм. V24004000000032; GST45B" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00587 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 1.8 мм , височина на отворените скоби 3.8 мм. V24004000000032; GST45D" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00588 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 2.00 мм , височина на отворените скоби 4.1 мм. V24004000000032; GST45G" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00589 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев и 45 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 2.3 мм , височина на отворените скоби 4.2 мм. V24004000000032; GST45Т" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00590 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 1.0 мм , височина на отворените скоби - 2.5 мм, подходящи за съдове. V24004000000033; GST60W" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00591 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за разрязване и едновременно налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с еднаква височина на затваряне - 1.5 мм , височина на отворените скоби - 3.5 мм. V24004000000033; GST60B" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00592 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно налагане на линеен шев и разрязване. 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.8 мм, височина на отворените скоби 3.8 мм. V24004000000033; GST60D" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00593 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев и 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 2.00 мм, височина на отворените скоби 4.1 мм. V24004000000033; GST60G" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00594 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев. 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 2.3 мм височина на отворените скоби 4.2 мм. V24004000000033; GST60T" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00595 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда фини титаниеви скоби с височина на затваряне -1.0 мм , височина на отворените скоби - 2.5 мм, подходящи за съдове. V24004000000034; ECR60W" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00596 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев. 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.5 мм , височина на отворените скоби - 3.5 мм. V24004000000034; ECR60B" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00597 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 1.8 мм , височина на отворените скоби 3.8 мм. V24004000000034; ECR60D" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00598 "Пълнители за ендоскопски тъканен съшивател за едновременно разрязване и налагане на линеен шев . 60 мм дължина на шевната линия. 6 реда титаниеви скоби с височина на затваряне - 2.00 мм , височина на отворените скоби 4.1 мм. V24004000000034; ECR60G" 1 610 лв. 0лв. 0лв.
ZM00599 "Титаниеви лигиращи клипси, medium, 6 клипси в пълнител, 36 бр. в кутия, силвър; LT200" 1 18 лв. 0лв. 0лв.
ZM00600 "Титаниеви лигиращи клипси, medium/large, 6 клипси в пълнител, 18 бр. в кутия, зелен; LT300" 1 19 лв. 0лв. 0лв.
ZM00601 "Титаниеви лигиращи клипси, large, 6 клипси в пълнител, 18 бр. в кутия, жълт; LT400" 1 26 лв. 0лв. 0лв.
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
За осъществяване на правото на пациент хоспитализиран по клинична пътека, за избор на лекар/екип съгласно чл. 24а, ал.1, т.3 и чл. 28 от наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
Медицински услуги в "Дежурен кабинет" на МБАЛ "Хигия" АД
(§4 от Наредба № 9 на МЗ и т. римско VІ и ІХ от Приложение № 1 на същата Наредба)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZF00001 Потребителска такса по чл. 37 от ЗЗО - при посещение в Дежурния кабинет от здравноосигурен пациентот от практиката на ОПЛ с договор за медицинско обслужване 1 2.90 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU8903D Първичен преглед (анамнеза, статус, терапия, насочване за хоспитализация) 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU38993 Венозна пупкция и вземане на кръв 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99292 Подкожна инжекция 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99290 Мускулна инжекция 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99291 Венозна инжекция 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU9929A Венозна инфузия 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99297 Инсталиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU38931 Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00114 Изследване на урина с тест ленти - протеин 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00115 Изследване на урина с тест ленти - глюкоза 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00116 Изследване на урина с тест ленти - робилиноген/билирубин 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00117 Изследване на урина с тест ленти - кетонни тела 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00118 Изследване на урина с тест ленти - pH 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
GGP9059X Количествено определяне глюкоза в кръвта с глюкомер 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
GSR8952X Електрокардиограма 1 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00
(§4 от Наредба № 9 на МЗ и т. римско VІ и ІХ от Приложение № 1 на същата Наредба)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU8903D Първичен преглед (анамнеза, статус, терапия, насочване за хоспитализация) 1 37.00лв 0.00 лв. 0.00
ZU38993 Венозна пупкция и вземане на кръв 1 3.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99292 Подкожна инжекция 1 3.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99290 Мускулна инжекция 1 3.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99291 Венозна инжекция 1 6.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99293 Венозна инфузия (система) - без стойността на системата и лекарството 1 25.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU99297 Инсталиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж 1 10.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU38931 Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп - абокат 1 6.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU00119 Измерване на кръвно налягане 1 5.00 лв. 0.00 лв. 0.00
GSR8952X Електрокардиограма 1 7.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU93577 Превръзка - малка 1 10.00 лв. 0.00 лв. 0.00
ZU93579 Превръзка - голяма 1 20.00 лв. 0.00 лв. 0.00
Кардиологично отделение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17016Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 1 0лв. 702 лв. 0лв.
K19017.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (за лица над 18 г.) 1 0лв. 1 134 лв. 0лв.
K19020.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години без процедури с кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90.) 1 0лв. 4 536 лв. 0лв.
K17025Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 1 0лв. 1 404 лв. 0лв.
K17026Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 1 0лв. 4 320 лв. 0лв.
K17027Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 1 0лв. 3 305 лв. 0лв.
K17028Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 1 0лв. 5 724 лв. 0лв.
K17029Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация (при лица над 18 години) 1 0лв. 1 004 лв. 0лв.
K17030.1Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години 1 0лв. 2 294 лв. 0лв.
K19031.1Z Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 г. 1 0лв. 6 480 лв. 0лв.
K19032.1Z Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда за лица над 18 г. 1 0лв. 928 лв. 0лв.
K17033Z Диагностика и лечение ритъмни и проводни нарушения (за лица над 18 г.) 1 0лв. 702 лв. 0лв.
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 0лв. 1 151 лв. 0лв.
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 0лв. 3 949 лв. 0лв.
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба ца осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110 лв. 0лв. 0лв.
ZU0035 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20 лв. 0лв. 0лв.
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10 лв. 0лв. 0лв.
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31 лв. 0лв. 0лв.
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17016Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 1 1 053 лв. 0лв. 0лв.
K19017.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (за лица над 18 г.) 1 1 701 лв. 0лв. 0лв.
K19022.1Z "Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания (за лица над 18 г.; без процедури с кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90.)" 1 6 804 лв. 0лв. 0лв.
K17025Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 1 2 106 лв. 0лв. 0лв.
K17026Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 1 6 480 лв. 0лв. 0лв.
K17027Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 1 4 957 лв. 0лв. 0лв.
K17028Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 1 8 586 лв. 0лв. 0лв.
KP029KO Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация (за лица над 18 г.) 1 1 507 лв. 0лв. 0лв.
K17030Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация (за лица над 18 г.) 1 3 441 лв. 0лв. 0лв.
K19031.1Z Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит (за лица над 18 г.) 1 9 720 лв. 0лв. 0лв.
K19032.1Z Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда (за лица над 18 г.) 1 1 392 лв. 0лв. 0лв.
KP033KO Диагностика и лечение ритъмни и проводни нарушения (за лица над 18 г.) 1 1 053 лв. 0лв. 0лв.
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 1 726 лв. 0лв. 0лв.
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (за лица над 18 г.) 1 5 924 лв. 0лв. 0лв.
ZU01196 Изследване за сънна апнея 1 120 лв. 0лв. 0лв.
GFS006 Леглоден 1 160 лв. 0лв. 0лв.
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
Отделение по лицево-челюстна хирургия
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1618Z Оперативни процедури при уши-нос-гърлени болести с малък обем на сложност 1 0лв. 302 лв. 0лв.
K17227Z Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 1 0лв. 1 188 лв. 0лв.
K17228Z Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 1 0лв. 918 лв. 0лв.
K17229Z Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 1 0лв. 534 лв. 0лв.
K17231Z Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 1 0лв. 1 134 лв. 0лв.
Максималната сума, заплащана от пациентите за избор на лекар е до 500 лв., а на екип до 900 лв.
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110 лв. 0лв. 0лв.
ZU0033 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20 лв. 0лв. 0лв.
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10 лв. 0лв. 0лв.
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31 лв. 0лв. 0лв.
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1618Z Оперативни процедури при уши-нос-гърлени болести с малък обем на сложност 1 454 лв. 0лв. 0лв.
K17227Z Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 1 1 782 лв. 0лв. 0лв.
K17228Z Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 1 1 377 лв. 0лв. 0лв.
K17229Z Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 1 801 лв. 0лв. 0лв.
K17231Z Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 1 1 701 лв. 0лв. 0лв.
GFS006 Леглоден 1 160 лв. 0лв. 0лв.
ZM00037 Преглед/ консултация от лекар-специалист 1 50 лв. 0лв. 0лв.
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
За осъществяване на правото на пациент хоспитализиран по клинична пътека, за избор на лекар/екип съгласно чл. 24а, ал.1, т.3 и чл. 28 от наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
K17114Z Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 1 0.00 лв. 2 653.20 лв. 0.00
K17115Z Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 1 0.00 лв. 3 102.00 лв. 0.00
K17114Z Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 1 0.00 лв. 2 653.20 лв. 0.00
K17115Z Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 1 0.00 лв. 3 102.00 лв. 0.00
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU03913 Епидурална анестезия 1 200 лв. 0лв. 0лв.
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
Отделение по ортопедия и травматология
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
АПр № 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 0лв. 276 лв. 0лв.
АПр № 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 1 0лв. 367 лв. 0лв.
АПр № 24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 0лв. 211 лв. 0лв.
АПр № 26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0лв. 162 лв. 0лв.
АПр № 30 Напасване на протеза на горен или долен крайник 1 0лв. 108 лв. 0лв.
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 0лв. 842 лв. 0лв.
K17159Z Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 0лв. 1 708 лв. 0лв.
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции (само за лица над 18 г.) 1 0лв. 1 929 лв. 0лв.
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани (само за лица над 18 г.) 1 0лв. 3 240 лв. 0лв.
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми (само кодове на диагнози S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70.) 1 0лв. 665 лв. 0лв.
K17210Z "Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение (само кодове на диагнози 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75; 04.76 и 05.29 /39327-03; 39327-01; 39327-00; 39327-04; 39013-03; 18274-00; 18274-01; 18274-02; 18274-03; 18276-00; 90022-00; 39115-00; 52824-00; 39300-00; 39306-00; 39331-00; 39331-01; 39330-01; 39312-00; 39330-00; 39318-00; 39321-00; 39300-00; 39303-00; 90014-00)" 1 0лв. 1 306 лв. 0лв.
K17217.1Z Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 1 0лв. 3 240 лв. 0лв.
K17218Z Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 0лв. 1 890 лв. 0лв.
K17219Z Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1 0лв. 1 404 лв. 0лв.
K17220.1Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 0лв. 1 512 лв. 0лв.
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 0лв. 756 лв. 0лв.
Максималната сума, заплащана от пациентите за избор на лекар е до 500 лв., а на екип до 900 лв.
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""ФАРКОЛ"" АД"
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""ТИТАНИКА 2008"" "
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210 лв. 0лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС"" АД"
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110 лв. 0лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""ОртоМед ТРЕЙДИНГ"" ООД"
ZU0033 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20 лв. 0лв. 0лв.
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10 лв. 0лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ"" "
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31 лв. 0лв. 0лв.
КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЧАСТИЧНО ИЛИ НЕЗАПЛАЩА
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""СИКО-ФАРМА"" ЕООД - ZIMMER BIOMET"
ZM00020 Изкуствена тазобедрена става (ZIMMER BIOMET) циментно закрепване-двуполюстни протези 1 1 540 лв. 1 436 лв. 0лв.
ТАЗОБЕДРЕНИ ЕНДОПРОТЕЗИ
ZM00021 Изкуствена тазобедрена става (ZIMMER BIOMET) без циментно закрепване-двуполюстни протези 1 3 030 лв. 1 560 лв. 0лв.
ZM00342 Двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза (ZIMMER BIOMET) фем.стъбло безциментно Alloclassic - Код НЗОК М05053030000005 1 3 820 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00022 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) без циментно закрепване -двуполюстна 1 3 540 лв. 1 560 лв. 0лв.
ZM00023 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) циментно закрепване двуполюстна 1 2 840 лв. 1 560 лв. 0лв.
ZM00422 Тазобедрена ендопротеза 1 3 180 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00024 Колянна протеза (ЮСС Медика ООД Симбиоз) 1 1 700 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00025 Колянна протеза (ВиЕндДи Сървис-Страйкор) 1 1 700 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00194 Синтетичен костен заместител 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00026 Динамичен пирон/плака 1 1 500 лв. 0лв. 0лв.
ZM00027 Плака за глезен и винтове 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00028 Плака за бедро 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00029 Кюнчер пирон 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00030 Заключващ пирон 1 2 000 лв. 0лв. 0лв.
ZM00031 Плака права подпорна/кобра и др./ 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00032 Винтове за бедрена шийка 1 400 лв. 0лв. 0лв.
ZM00033 Външен фиксатор 1 1 500 лв. 0лв. 0лв.
ZM00034 Заключваща плака 1 150 лв. 0лв. 0лв.
ZM00049 Пулс-валаж с накрайници за тазобедрено и колянно протезиране 1 108 лв. 0лв. 0лв.
ZM00050 "Тазобедрен спейсър тип ""Мюлер"" - каталожен № М 01" 1 2 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00051 "Тазобедрен спейсър тип ""Чарли"" - каталожен № М 02" 1 2 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00052 "Тазобедрен спейсър тип ""Чарли""XL - каталожен № М 03" 1 2 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00053 Колянен спейсър - каталожен № М 04 1 2 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00054 Раменна ендопротеза - каталожен № М 05 1 2 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00055 Хумерални заключващи плаки (пълен контакт) - каталожен № М 06 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00056 Заключваща плака за проксимален хумерус - каталожен № М 08 1 980 лв. 0лв. 0лв.
ZM00057 Заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част - каталожен № М 09 1 1 010 лв. 0лв. 0лв.
ZM00058 Заключваща плака за радиус лява и дясна - каталожен № М 11 1 780 лв. 0лв. 0лв.
ZM00059 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна - каталожен № М 12 1 860 лв. 0лв. 0лв.
ZM00060 Стандартна реконструктивна плака материал - каталожен № М 13 1 770 лв. 0лв. 0лв.
ZM00061 Заключваща реконструктивна плака - каталожен № М 15 1 860 лв. 0лв. 0лв.
ZM00062 Тибиална L - образна плака - каталожен № М 17 1 880 лв. 0лв. 0лв.
ZM00063 Плака пета У - образна неригидна – лява и дясна - каталожен № М 18 1 860 лв. 0лв. 0лв.
ZM00064 Заключваща плака за пета – лява и дясна - каталожен № М 19 1 940 лв. 0лв. 0лв.
ZM00065 Тибиална Т-плака - каталожен № М 20 1 880 лв. 0лв. 0лв.
ZM00066 Тибиална лъжицоподобна плака - каталожен № М 21 1 880 лв. 0лв. 0лв.
ZM00067 Тибиална Плака детелина - каталожен № М 22 1 880 лв. 0лв. 0лв.
ZM00068 Метакарпална ? тубуларна плака - каталожен № М 23 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00069 Дистална бедрена плака - каталожен № М 24 1 1 060 лв. 0лв. 0лв.
ZM00070 Проксимална тибиална плака - каталожен № М 25 1 1 030 лв. 0лв. 0лв.
ZM00071 Дистална тибиална плака - каталожен № ММ 26 1 1 030 лв. 0лв. 0лв.
ZM00072 Кондилна плака - каталожен № М 27 1 1 150 лв. 0лв. 0лв.
ZM00073 Широка права плака - каталожен № М 28 1 1 080 лв. 0лв. 0лв.
ZM00074 Тясна права плака - каталожен № М 29 1 1 060 лв. 0лв. 0лв.
ZM00075 Заключваща тибиална L – плака - каталожен № М 30 1 1 010 лв. 0лв. 0лв.
ZM00076 1/3 тубуларна плака за фибула - каталожен № М 31 1 680 лв. 0лв. 0лв.
ZM00077 Плака за фибула (подсилена) - каталожен № М 32 1 1 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00078 Канюлирани винтове Ф7 - каталожен № М 34 1 335 лв. 0лв. 0лв.
ZM00079 Външен фиксатор - каталожен № М 35 1 1 140 лв. 0лв. 0лв.
ZM00080 DHS плака - каталожен № М 36 1 1 050 лв. 0лв. 0лв.
ZM00081 DCS плака - каталожен № М 39 1 1 050 лв. 0лв. 0лв.
ZM00082 Прав хумерален титанив пирон къс - ляв и десен - каталожен № М 40 1 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZM00083 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран - каталожен № М 41 1 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZM00084 Еластични ендери титаниеви - каталожен № М 42 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00085 Фемурален застопоряващ канюлиран пирон - каталожен № М 43 1 1 210 лв. 0лв. 0лв.
ZM00086 Бедрен реконструктивен къс пирон - каталожен № М 44 1 1 460 лв. 0лв. 0лв.
ZM00087 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен - каталожен № М 45 1 1 460 лв. 0лв. 0лв.
ZM00088 Тибиален титаниев пирон - каталожен № М 46 1 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZM00089 Киршнерови спици - каталожен № М 47 1 24 лв. 0лв. 0лв.
ZM00090 Комплект за Вебер - каталожен № М 48 1 360 лв. 0лв. 0лв.
ZM00096 "Тазобедрена хеми ендопротеза с циментно стебло. Циментно Стебло „Corail Cemented“, Биполярна глава ""Selfcentering"", Метална Глава, Костен Цимент 40 гр, Костен Цимент 20 гр." 1 1 742 лв. 1 358 лв. 0лв.
ZM00097 Тазобедрена циментна ендопротеза. Циментно Стебло „Corail Cemented“, Циментна Ацетабулурана Полиетиленова Капсула „Marathon XLPE Cement Cup“, Метална Глава, Костен Цимент 40 гр, Костен 1 1 665 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00603 "Тазобедрена хеми ендопротеза с безциментно стебло. Безциментно Стебло „Corail“, Биполярна глава ""Selfcentering"", Метална Глава" 1 2 665 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00098 Тазобедрена хибридна ендопротеза с безциментен ацетабуларен компонент и циментно стебло. Циментно Стебло „Corail Cemented“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“, 32 мм Метална Глава, Костен Цимент 40 гр. 1 3 020 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00099 Тазобедрена хибридна ендопротеза с циментен ацетабуларен компонент и безциментно стебло. Безциментно Стебло „Corail“, Циментна Ацетабуларна Полиетиленова Капсула „Trilock“, Метална Глава, Костен Цимент 40 гр. 1 2 665 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00604 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен. Безциментно Стебло „Corail“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“, 32 мм Метална Глава 1 4 020 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00100 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен. Безциментно Стебло „Corail“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“, 36 мм Метална Глава 1 4 220 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00605 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/полиетилен. Безциментно Стебло „Corail“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“ , 32/36 мм Керамична Глава 1 5 220 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00101 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/керамика. Безциментно Стебло „Corail“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Biolox Delta“ Керамична Глава 1 6 120 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00102 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен. Безциментно костно съхраняващо Стебло „Trilock BPS“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей„Pinnacle Marathon“, 32 мм Метална Глава 1 4 120 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00103 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен. Безциментно костно съхраняващо Стебло „Trilock BPS“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей„Pinnacle Marathon“, 36 мм Метална Глава 1 4 320 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00104 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен. Безциментно костно съхраняващо Стебло „Trilock BPS“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей„Pinnacle Marathon“, 32/36 мм Керамична Глава 1 5 220 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00105 "Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reclaim и метална глава= ""Reclaim"" - Трокантериен компонент, Дистален компонент, Метална Глава" 1 6 320 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00106 "Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reclaim и безциментен ацетабулум. ""Reclaim"" - Трокантериен компонент, Дистален компонент, Метална Глава, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“" 1 7 520 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00107 "Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef. ""Reef"" - Трокантериен компонент, Дистален компонент, Винт за заключване 2бр., Метална Глава" 1 4 720 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00108 "Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Pinnacle метал/полиетилен. ""Reef"" - Трокантериен компонент, Дистален компонент, Винт за заключване 2бр., Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“, 32 мм Метална Глава" 1 5 920 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00109 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision. Corail Revision stem, Articuleze head 1 3 720 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00110 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision. Ревизионно стебло Corail Revision stem, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“, 32 мм Метална Глава 1 4 720 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00606 Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става. „P.F.C. SIGMA“ - Феморален Компонент, Тибиален Компонент, Тибиален Инсърт, Костен Цимент 40 гр. 1 2 450 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00111 "Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става. ""Sigma HP Uni"" Фемурален Компонент, Тибиален Компонент, Тибиален Инсърт, Костен Цимент" 1 3 000 лв. 1 500 лв. 0лв.
ZM00112 Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става. „ATTUNE“ - Фемурален Компонент, Тибиален Компонент, Тибиален Инсърт, Костен Цимент, Осцилиращо перо 1 3 500 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00113 "Първична колянна ендопротеза с ревизионни тибиални компоненти. ""P.F.C. SIGMA"" - Феморален Компонент, Тибиален Инсърт, ""P.F.C. SIGMA TC3"" Тибиален компонент, Тибиален аугмент, Модулен универсален безциментен стем, Костен Цимент 40 гр." 1 3 700 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00114 "Системa за артропластика на раменна става обърната. ""Delta Xtend"" - Хумерално стебло, Хумерална компонента, Хумерален разделител, Хумерална глава, Винтове - 4бр, Костен цимент" 1 4 700 лв. 1 440 лв. 0лв.
ZM00115 "Системa за артропластика на раменна става за посттравматично и постдегенеративно ендопротезиране. ""Global FX"" - Хумерално стебло, Хумерална глава, Костен цимент;" 1 3 200 лв. 1 440 лв. 0лв.
ZM00116 Проксимален Бедрен Пирон PFNA - титаниев пирон, острие, винт 1 2 400 лв. 0лв. 0лв.
ZM00125 Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло-Кат.№Т256 1 1 172 лв. 1 358 лв. 0лв.
ZM00126 Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и циментна капсула-Кат.№А012 1 1 095 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00127 Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие-Кат.№А965 1 3 120 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00128 Уникондиларна колянна ендопротеза-Кат.№Z452 1 1 470 лв. 1 500 лв. 0лв.
ZM00129 Комбинирана система за тотално ендопротезиране с възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки-Кат. №Z963 1 1 800 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00130 VARIO –CUP PROSTHESIS SYSTEM - М05051020000018 1 1 546 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00131 SP II LUBINUS SYSTEM - М05051030000015 1 1 505 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00132 LUBINUS Classic Plus - М05051030000075 1 1 510 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00133 Standart M - М05051030000076 1 1 505 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00134 SP II LUBINUS SYSTEM BIOLOX delta - М05051040000023 1 2 031 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00135 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ BIOLOX delta - М05051040000024 1 2 112 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00136 Standart M BIOLOX delta - М05051040000025 1 2 031 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00137 LCU HYBRID SYSTEM - М05052010000015 1 2 821 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00138 C.F.P. HYBRID SYSTEM - М05052010000040 1 2 627 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00139 SP - CL HYBRID SYSTEM -М05052010000041 1 3 106 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00140 SP II LUBINUS HYBRID SYSTEM - М05052020000009 1 2 243 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00141 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ HYBRID SYSTEM Mobile -М05052020000061 1 2 668 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00142 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ HYBRID SYSTEM - М05052020000043 1 2 218 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00143 Standart M HYBRID SYSTEM T.O.P - М05052020000044 1 2 413 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00144 SP - CL HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000122 1 3 153 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00145 SP II LUBINUS HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000124 1 3 153 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00146 C.F.P. HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000123 1 3 153 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00147 LCU HYBRID SYSTEM Biolox - М05052030000168 1 2 898 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00148 SP – CL - М05053010000044 1 3 461 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00149 SP - CL Mobile - М05053010000071 1 3 936 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00150 LCU - HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS - М05053010000048 1 3 176 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00151 LCU - HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS Mobile - М05053010000072 1 3 651 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00152 C.F.P. - М05053010000045 1 2 983 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00153 LCU – HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS BIOLOX delta - М05053020000049 1 3 366 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00154 LCU–HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS Mobile BIOLOX delta - М05053020000060 1 3 841 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00155 SP – CL Anatomically Adapter Cementless HIP System - М05053020000050 1 2 983 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00156 C.F.P. Stem, PoroLink - М05053020000051 1 3 153 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00157 SP – CL Anatomically Adapter Cementless HIP System Mobile - М05053030000132 1 3 408 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00158 МP Reconstruction Prosthesis - М05055010000043 1 6 406 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00159 LINK Spacer Hip PMMA - М05055010000045 1 2 435 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00160 XL Prosthesis Stem Lubinus SPII - М05055020000040 1 1 878 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00161 Megasystem-C Assemly 1-6 - М05056010000013 1 17 825 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00162 Megasystem-C Assemly 4,5,6 - М05056020000007 1 15 835 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00163 Endo-Model Saddle Prosthesis - М05056030000002 1 7 335 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00164 Unicondylar Sled Prosthesis - М06061010000017 1 597 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00165 GEMINI SL. FIXED - М06061020000005 1 1 465 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00166 GEMINI SL. FIXED + PS - М06061030000003 1 1 955 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00167 GEMINI SL. MOBILE - М06061040000008 1 1 955 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00168 ENDO-MODEL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06061040000009 1 4 525 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00169 GEMINI SL. HIBRID SYSTEM - М06062010000006 1 1 975 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00170 GEMINI SL CEMENTLESS system - М06062020000008 1 2 315 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00171 GEMINI SL. + Patella component - М06063010000003 1 1 975 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00172 GEMINI SL. MOBILE Revision - М06064010000015 1 1 465 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00173 Еndo-Model – M Modular Knee Prosthesis System with Segmental Bone Replacement Components - М06064010000013 1 4 780 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00174 LINK Spacer Knee - М06064010000016 1 815 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00175 Еndo-Model Standart Rotational and Hinge - М06064020000013 1 3 845 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00176 ENDO-MODEL SL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06064030000003 1 4 615 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00177 MEGASYSTEM-C ENDO-MODEL SL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06065010000004 1 16 205 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00178 MEGASYSTEM-C - М06065020000006 1 39 100 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00179 Elbow prostheses without flange - М21100010000001 1 260 лв. 1 440 лв. 0лв.
ZM00180 Elbow prostheses with flange - М21200010000003 1 4 935 лв. 1 440 лв. 0лв.
ZM00184 Механична протеза, включваща механично стебло, двойномобилна капсула и метална глава - М05053010000010 1 5 136 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00185 Хибридна протеза, включваща механично стебло, механична двойномобилна ацетабуларна капсула за циментна фиксация и метална глава - М05052010000028 1 4 660 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00186 Хибридна протеза, включваща механично стебло, би-артикуларна глава за циментна фиксация и метална глава - М05052010000025 1 4 660 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00187 Циментна протеза, включваща циментно стебло тип Чарнли, циментна двойномобилна капсула и метална глава - М05051030000047 1 4 200 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00188 Хибридна протеза, включваща циментно стебло тип Чарнли, механична мобилна капсула и метална глава - М05052030000344 1 4 676 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00193 Тазобедрена ендопротеза - Targos Cem Quattro 1. Циментно стебло. 2. Метална глава Ф28 3.Полиетиленова вложка 4.Двойно-мобилна капсула с циментно закрепване - M05051030000048 1 3 540 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00195 Циментна еднополюсна протеза с двойно подвижна ацетабуларна капсула и метална глава КОД НЗОК : M05051030000046 - PAVI CEM QUATTRO 1 2 865 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00196 "Система за ендопротезиране на тазобедрената става с eднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло с форма подобна на класически дизайн тип"" Чарнли"" с удължен офсет на шийката КОД НЗОК : M05051010000015 - Institution TETE" 1 2 172 лв. 1 358 лв. 0лв.
ZM00197 "Система за ендопротезиране на тазобедрената става с eднополюсна протеза с ацетабуларна капсула и циментно полирано стебло с форма подобна на класически дизайн тип"" Чарнли"" с удължен офсет на шийката КОД НЗОК : M05051030000045 - Institution Cem" 1 2 095 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00198 Хибридна протеза, включваща механично стебло, полиетиленова капсула за циментна фиксация и метална глава КОД НЗОК : M05052010000024 - Pavi Hap Acet Cem 1 3 265 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00199 Безциментна протеза, включвaща механично стебло, механична капсула и метална глава КОД НЗОК : M05053010000009 - PAVI MBA 1 3 480 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00200 Ревизионна протеза с полирано стебло, би-артикуларна глава и метална глава КОД НЗОК : M05055010000033 - Targos Cem UHL Bipolar 1 2 700 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00201 Ревизионна протеза с полирано стебло, метална глава и полиетиленова капсула КОД НЗОК : M05055010000032 Targos Acet CEM 1 2 700 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00202 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката , с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) КОД НЗОК : M05055020000027 - Targos MBA HAP 1 4 320 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00203 Механична ревизионна протеза, включваща механично стебло, механична двойномобилна ацетабуларна капсула, двойномобилна вложка и метална глава КОД НЗОК : M05055020000026 Targos Quattro HAP 1 4 896 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00452 Заключващ хумерален пирон - титаниев КорB3:B21тикални винтове, титаниеви ? 3,5 Тапа 8мм - титаниева REF № 129 77 20 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00453 Заключващ хумерален пирон - титаниев -къс Кортикални винтове, титаниеви ? 3,5 Спонгиозни винтове, титаниеви ? 4 Тапа 8мм - титаниева REF № 129 77 86 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00454 Реконструктивен бедрен пирон - титаниев, къс и дълъг, комплект с винтове REF 841 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00455 Интрамедуларен пирон - титаниев, къс и дълъг, комплект с винтове REF № 129 80 62 1 2 280 лв. 0лв. 0лв.
ZM00456 Заключващ бедрен пирон - титаниев Закл. винтове, титаниеви ? 5 Тапа 18мм - титаниева REF № 129 79 27 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00457 Заключващ тибиален пирон - титаниев Закл. винтове, титаниеви ? 5 Кортикални винтове, титаниеви ? 3,5 Тапа 18мм - титаниева REF № 129 77 62 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00451 Стандартна реконструктивна плака до 12 отвора Кортикални винтове ? 3,5 - REF № 129 77 05 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00458 Заключваща плака за проксимален хумерус Заключващи винтове ? 3,5 REF № 605 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00459 Заключваща права плака за хумерус Заключващи винтове ? 3,5 REF № 606 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00460 Заключваща плака - широка и тънка Заключващи винтове ? 5 REF № 607/608 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00462 Заключваща права плака за хумерус Заключващи винтове ? 3,5 REF № 606 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00463 Заключваща реконструктивна плака до 12 отвора Заключващи винтове ? 3,5 REF № 129 77 78 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00461 DHS система / DCS система Динамичен винт Компресионен винт Кортикални винтове ? 4,5 REF № 102 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00464 Заключваща плака дистален фемур Заключващи винтове ? 5 Кортикални винтове ? 4,5 REF № 601 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00465 ТРОХАНТЕРНА ПЛАКА Кортикални винтове ? 4,5 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00466 Заключваща плака за проксимална тибия Заключващи винтове ? 5 REF № 903 33 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00467 Заклюваща L-плака - лява и дясна Заключващи винтове ? 5 REF № 061 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00468 Т-плака Кортикални винтове ? 4,5 REF № 129 77 33 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00469 Заключваща плака за дистална тибия Заключващи винтове ? 3,5 Заключващи винтове ? 5 REF № 905 91 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00470 1/3 Плака за фибула Кортикални винтове ? 3,5 REF № 038 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00471 Плака за пета заключваща Заключващи винтове ? 3,5 REF № 129 78 26 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00472 Ацетабуларен кейдж , ляв и десен Спонгиозни винтове ? 5 1 1 650 лв. 0лв. 0лв.
ZM00473 Остеосинтезна закл./незакл. плака Ф3,5 1 1 250 лв. 0лв. 0лв.
ZM00474 Остеосинтезна закл./незакл. плака Ф5 1 1 680 лв. 0лв. 0лв.
ZM00475 Голям костен набор 1 490 лв. 0лв. 0лв.
ZM00476 Закл.плака дист.радиус над два дист. отвора 1 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00477 канюлиран спонгиозен винт ф 4 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00478 канюлиран спонгиозен винт ф 7 1 380 лв. 0лв. 0лв.
ZM00191 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и стоманена глава ?32 и 36 мм - М05053020000033 1 3 540 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00192 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно стебло и Керамична глава ?32 и 36 мм - М05053030000067 1 4 050 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00423 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05051030000001 1 1 784 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00424 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05051040000001 1 2 140 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00425 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК 05051030000002 1 1 540 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00426 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05051040000002 1 1 896 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00427 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052030000011 1 3 206 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00428 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052020000004 1 2 906 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00429 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052010000003 1 2 254 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00430 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052010000001 1 2 254 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00431 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА- КОД НЗОК М05052030000013 1 2 610 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00432 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА- КОД НЗОК М05052030000014 1 2 810 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00433 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052030000003 1 2 810 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00434 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК-N105053010000005 или N105053010000002 1 3 510 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00435 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК-М05053030000024 или М05053030000006 1 3 920 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00436 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000020 1 4 620 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00437 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000002 1 4 620 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00490 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА – КОД НЗОК - М05053030000005 1 3 820 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00438 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000023 1 4 020 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00439 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000010 1 4 020 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00440 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000019 1 4 720 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00441 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000009 1 4 720 лв. 10 801 лв. 0лв.
ZM00442 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000021 1 5 220 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00443 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000008 1 5 220 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00444 !РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05055010000005 1 3 504 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00445 !РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05055010000006 1 3 704 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00446 РЕВИЗИОННА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05055030000008 1 4 400 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00447 РЕВИЗИОННА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05055030000006 1 5 300 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00448 NEXGEN LPS - КОД НА НЗОК М06061030000001 1 2 000 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00449 ВТУЛКА ЗА NEXGEN 1 190 лв. 0лв. 0лв.
ZM00450 ПАТЕЛА ЗА NEXGEN 1 300 лв. 0лв. 0лв.
ZM00116 УНИКОНДИЛНО КОЛЯНО PERSONA с метален тибиален компонент 1 2 700 лв. 1 500 лв. 0лв.
За медицинските услуги предоставяни на прациенти, които не са здравно осигурени или такива, които са предпочели лечение срещу заплащане (чл. 98 от Закона за лечебните заведения, извън обхвата на чл. 82 от Закона за здравето)
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1622Z Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 1 415 лв. 0лв. 0лв.
GAPR1623Z Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 1 551 лв. 0лв. 0лв.
GAPR1624Z Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 316 лв. 0лв. 0лв.
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури 1 243 лв. 0лв. 0лв.
GAPR1630Z Напасване на протеза на горен или долен крайник 1 162 лв. 0лв. 0лв.
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 1 1 264 лв. 0лв. 0лв.
K17159Z Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 2 562 лв. 0лв. 0лв.
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции (само за лица над 18 г.) 1 2 893 лв. 0лв. 0лв.
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани (само за лица над 18 г.) 1 4 860 лв. 0лв. 0лв.
K17208Z Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 1 997 лв. 0лв. 0лв.
K17210Z Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) 1 1 958 лв. 0лв. 0лв.
K17217.1Z Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 1 4 860 лв. 0лв. 0лв.
K17218Z Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 2 835 лв. 0лв. 0лв.
K17219Z Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1 2 106 лв. 0лв. 0лв.
K17220.1Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 2 268 лв. 0лв. 0лв.
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 1 134 лв. 0лв. 0лв.
GFS006 Леглоден 1 160 лв. 0лв. 0лв.
ZM00037 Преглед/ консултация от лекар-специалист 1 50 лв. 0лв. 0лв.
***За пациенти, които не са граждани на Република България, горепосочените медицински услуги се заплащат в двоен размер.
КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЧАСТИЧНО ИЛИ НЕЗАПЛАЩА
ZM00020 Изкуствена тазобедрена става (ZIMMER BIOMET) циментно закрепване-двуполюстни протези 1 1 540 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00021 Изкуствена тазобедрена става (ZIMMER BIOMET) без циментно закрепване-двуполюстни протези 1 3 030 лв. 1 560 лв. 0лв.
ZM00342 Двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза (ZIMMER BIOMET) фем.стъбло безциментно Alloclassic - Код НЗОК М05053030000005 1 3 820 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00022 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) без циментно закрепване -двуполюстна 1 3 540 лв. 1 560 лв. 0лв.
ZM00023 Изкуствена тазобедрена става (ВиЕндДи Сървис-Страйкър) циментно закрепване двуполюстна 1 2 840 лв. 1 560 лв. 0лв.
ZM00422 Тазобедрена ендопротеза 1 3 180 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00024 Колянна протеза (ЮСС Медика ООД Симбиоз) 1 1 700 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00025 Колянна протеза (ВиЕндДи Сървис-Страйкор) 1 1 700 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00194 Синтетичен костен заместител 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00026 Динамичен пирон/плака 1 1 500 лв. 0лв. 0лв.
ZM00027 Плака за глезен и винтове 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00028 Плака за бедро 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00029 Кюнчер пирон 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00030 Заключващ пирон 1 2 000 лв. 0лв. 0лв.
ZM00031 Плака права подпорна/кобра и др./ 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00032 Винтове за бедрена шийка 1 400 лв. 0лв. 0лв.
ZM00033 Външен фиксатор 1 1 500 лв. 0лв. 0лв.
ZM00034 Заключваща плака 1 150 лв. 0лв. 0лв.
ZM00049 Пулс-валаж с накрайници за тазобедрено и колянно протезиране 1 108 лв. 0лв. 0лв.
ZM00050 "Тазобедрен спейсър тип ""Мюлер"" - каталожен № М 01" 1 2 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00051 "Тазобедрен спейсър тип ""Чарли"" - каталожен № М 02" 1 2 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00052 "Тазобедрен спейсър тип ""Чарли""XL - каталожен № М 03" 1 2 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00053 Колянен спейсър - каталожен № М 04 1 2 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00054 Раменна ендопротеза - каталожен № М 05 1 2 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00055 Хумерални заключващи плаки (пълен контакт) - каталожен № М 06 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00056 Заключваща плака за проксимален хумерус - каталожен № М 08 1 980 лв. 0лв. 0лв.
ZM00057 Заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част - каталожен № М 09 1 1 010 лв. 0лв. 0лв.
ZM00058 Заключваща плака за радиус лява и дясна - каталожен № М 11 1 780 лв. 0лв. 0лв.
ZM00059 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна - каталожен № М 12 1 860 лв. 0лв. 0лв.
ZM00060 Стандартна реконструктивна плака материал - каталожен № М 13 1 770 лв. 0лв. 0лв.
ZM00061 Заключваща реконструктивна плака - каталожен № М 15 1 860 лв. 0лв. 0лв.
ZM00062 Тибиална L - образна плака - каталожен № М 17 1 880 лв. 0лв. 0лв.
ZM00063 Плака пета У - образна неригидна – лява и дясна - каталожен № М 18 1 860 лв. 0лв. 0лв.
ZM00064 Заключваща плака за пета – лява и дясна - каталожен № М 19 1 940 лв. 0лв. 0лв.
ZM00065 Тибиална Т-плака - каталожен № М 20 1 880 лв. 0лв. 0лв.
ZM00066 Тибиална лъжицоподобна плака - каталожен № М 21 1 880 лв. 0лв. 0лв.
ZM00067 Тибиална Плака детелина - каталожен № М 22 1 880 лв. 0лв. 0лв.
ZM00068 Метакарпална ? тубуларна плака - каталожен № М 23 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00069 Дистална бедрена плака - каталожен № М 24 1 1 060 лв. 0лв. 0лв.
ZM00070 Проксимална тибиална плака - каталожен № М 25 1 1 030 лв. 0лв. 0лв.
ZM00071 Дистална тибиална плака - каталожен № ММ 26 1 1 030 лв. 0лв. 0лв.
ZM00072 Кондилна плака - каталожен № М 27 1 1 150 лв. 0лв. 0лв.
ZM00073 Широка права плака - каталожен № М 28 1 1 080 лв. 0лв. 0лв.
ZM00074 Тясна права плака - каталожен № М 29 1 1 060 лв. 0лв. 0лв.
ZM00075 Заключваща тибиална L – плака - каталожен № М 30 1 1 010 лв. 0лв. 0лв.
ZM00076 1/3 тубуларна плака за фибула - каталожен № М 31 1 680 лв. 0лв. 0лв.
ZM00077 Плака за фибула (подсилена) - каталожен № М 32 1 1 040 лв. 0лв. 0лв.
ZM00078 Канюлирани винтове Ф7 - каталожен № М 34 1 335 лв. 0лв. 0лв.
ZM00079 Външен фиксатор - каталожен № М 35 1 1 140 лв. 0лв. 0лв.
ZM00080 DHS плака - каталожен № М 36 1 1 050 лв. 0лв. 0лв.
ZM00081 DCS плака - каталожен № М 39 1 1 050 лв. 0лв. 0лв.
ZM00082 Прав хумерален титанив пирон къс - ляв и десен - каталожен № М 40 1 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZM00083 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран - каталожен № М 41 1 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZM00084 Еластични ендери титаниеви - каталожен № М 42 1 480 лв. 0лв. 0лв.
ZM00085 Фемурален застопоряващ канюлиран пирон - каталожен № М 43 1 1 210 лв. 0лв. 0лв.
ZM00086 Бедрен реконструктивен къс пирон - каталожен № М 44 1 1 460 лв. 0лв. 0лв.
ZM00087 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен - каталожен № М 45 1 1 460 лв. 0лв. 0лв.
ZM00088 Тибиален титаниев пирон - каталожен № М 46 1 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZM00089 Киршнерови спици - каталожен № М 47 1 24 лв. 0лв. 0лв.
ZM00090 Комплект за Вебер - каталожен № М 48 1 360 лв. 0лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""ФАРКОЛ"" АД"
ZM00096 Тазобедрена хеми ендопротеза с циментно стебло DePuy Synthes 1 1 542 лв. 1 358 лв. 0лв.
ZM00097 Тазобедрена циментна Triloc ендопротеза DePuy Synthes 1 1 565 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00098 Тазобедрена циментна Marathon ендопротеза DePuy Synthes 1 1 565 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00099 Тазобедрена циментна хибридна ендопротеза DePuy Synthes 1 2 820 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00100 Тазобедрена механична хибридна ендопротеза DePuy Synthes 1 2 465 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00101 "Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен (Безциментно Стебло ""Corail"" 32мм, Метална глава." 1 3 420 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00102 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен 36мм DePuy Synthes 1 3 720 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00103 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/полиетилен DePuy Synthes 1 4 520 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00104 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/керамика DePuy Synthes 1 5 620 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00105 "Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен (безциментно костно съхраняващо Стебло ""Trilock BPS"" - 32мм, Метална глава" 1 3 520 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00106 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle/Trilock метал/полиетилен 36мм DePuy Synthes 1 3 720 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00107 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle/ Trilock метал/полиетилен 32/36мм DePuy Synthes 1 4 520 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00108 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно циментно стебло Cstem/Triloc DePuy Synthes 1 2 920 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00109 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно циментно стебло Cstem/Triloc/Protrusio cage DePuy Synthes 1 4 820 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00110 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef DePuy Synthes 1 4 320 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00111 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Trilock DePuy Synthes 1 4 520 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00112 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Trilock/Protrusio cage DePuy Synthes 1 6 520 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00113 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Reef/Pinnacle метал/полиетилен DePuy Synthes 1 5 420 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00114 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision DePuy Synthes 1 3 320 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00115 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision/Triloc DePuy Synthes 1 3 520 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00116 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision/Triloc/Protrusio cage 1 5 420 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00117 Тазобедрена ендопротеза с ревизионно стебло Corail Revision/Pinnacle DePuy Synthes 1 4 120 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00118 Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна става PFC SIGMA DePuy Synthes 1 1 800 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00119 Система за уникондилно ендопротезиран на колянна става DePuy Synthes 1 2 700 лв. 1 500 лв. 0лв.
ZM00120 Система за тотално, първичн ендопротезиране на колянна става ATTUNE 1 3 100 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00121 Първична колянна ендопротеза ревизионни тибиални компоненти DePuy Synthes 1 3 200 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00122 Системa за артропластика на раменна става обърната DePuy Synthes 1 4 060 лв. 1 440 лв. 0лв.
ZM00123 Системa за артропластика на раменна става за посттравматично постдегенеративно ендопротезиране DePuy Synthes 1 2 560 лв. 1 440 лв. 0лв.
ZM00189 "Колянна ендопротеза с фиксирана подложка ""P.F.C. SIGMA TC3""" 1 5 000 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00190 "Колянна ендопротеза с фиксирана подложка ""SIGMA Revision TC3""" 1 8 300 лв. 2 700 лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""ТИТАНИКА 2008"" "
ZM00125 Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло-Кат.№Т256 1 1 172 лв. 1 358 лв. 0лв.
ZM00126 Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и циментна капсула-Кат.№А012 1 1 095 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00127 Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие-Кат.№А965 1 3 120 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00128 Уникондиларна колянна ендопротеза-Кат.№Z452 1 1 470 лв. 1 500 лв. 0лв.
ZM00129 Комбинирана система за тотално ендопротезиране с възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки-Кат. №Z963 1 1 800 лв. 2 700 лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС"" АД"
ZM00130 VARIO –CUP PROSTHESIS SYSTEM - М05051020000018 1 1 546 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00131 SP II LUBINUS SYSTEM - М05051030000015 1 1 505 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00132 LUBINUS Classic Plus - М05051030000075 1 1 510 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00133 Standart M - М05051030000076 1 1 505 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00134 SP II LUBINUS SYSTEM BIOLOX delta - М05051040000023 1 2 031 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00135 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ BIOLOX delta - М05051040000024 1 2 112 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00136 Standart M BIOLOX delta - М05051040000025 1 2 031 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00137 LCU HYBRID SYSTEM - М05052010000015 1 2 821 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00138 C.F.P. HYBRID SYSTEM - М05052010000040 1 2 627 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00139 SP - CL HYBRID SYSTEM -М05052010000041 1 3 106 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00140 SP II LUBINUS HYBRID SYSTEM - М05052020000009 1 2 243 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00141 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ HYBRID SYSTEM Mobile -М05052020000061 1 2 668 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00142 LUBINUS Classic Plus /LCP/LCU/ HYBRID SYSTEM - М05052020000043 1 2 218 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00143 Standart M HYBRID SYSTEM T.O.P - М05052020000044 1 2 413 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00144 SP - CL HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000122 1 3 153 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00145 SP II LUBINUS HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000124 1 3 153 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00146 C.F.P. HYBRID SYSTEM BIOLOX delta - М05052030000123 1 3 153 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00147 LCU HYBRID SYSTEM Biolox - М05052030000168 1 2 898 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00148 SP – CL - М05053010000044 1 3 461 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00149 SP - CL Mobile - М05053010000071 1 3 936 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00150 LCU - HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS - М05053010000048 1 3 176 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00151 LCU - HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS Mobile - М05053010000072 1 3 651 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00152 C.F.P. - М05053010000045 1 2 983 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00153 LCU – HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS BIOLOX delta - М05053020000049 1 3 366 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00154 LCU – HIP PROSTHESIS SYSTEM CEMENTLESS Mobile BIOLOX delta - М05053020000060 1 3 841 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00155 SP – CL Anatomically Adapter Cementless HIP System - М05053020000050 1 2 983 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00156 C.F.P. Stem, PoroLink - М05053020000051 1 3 153 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00157 SP – CL Anatomically Adapter Cementless HIP System Mobile - М05053030000132 1 3 408 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00158 МP Reconstruction Prosthesis - М05055010000043 1 6 406 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00159 LINK Spacer Hip PMMA - М05055010000045 1 2 435 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00160 XL Prosthesis Stem Lubinus SPII - М05055020000040 1 1 878 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00161 Megasystem-C Assemly 1-6 - М05056010000013 1 17 825 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00162 Megasystem-C Assemly 4,5,6 - М05056020000007 1 15 835 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00163 Endo-Model Saddle Prosthesis - М05056030000002 1 7 335 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00164 Unicondylar Sled Prosthesis - М06061010000017 1 597 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00165 GEMINI SL. FIXED - М06061020000005 1 1 465 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00166 GEMINI SL. FIXED + PS - М06061030000003 1 1 955 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00167 GEMINI SL. MOBILE - М06061040000008 1 1 955 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00168 ENDO-MODEL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06061040000009 1 4 525 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00169 GEMINI SL. HIBRID SYSTEM - М06062010000006 1 1 975 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00170 GEMINI SL CEMENTLESS system - М06062020000008 1 2 315 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00171 GEMINI SL. + Patella component - М06063010000003 1 1 975 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00172 GEMINI SL. MOBILE Revision - М06064010000015 1 1 465 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00173 Еndo-Model – M Modular Knee Prosthesis System with Segmental Bone Replacement Components - М06064010000013 1 4 780 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00174 LINK Spacer Knee - М06064010000016 1 815 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00175 Еndo-Model Standart Rotational and Hinge - М06064020000013 1 3 845 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00176 ENDO-MODEL SL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06064030000003 1 4 615 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00177 MEGASYSTEM-C ENDO-MODEL SL ROTATIONAL AND HINGE KNEE - М06065010000004 1 16 205 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00178 MEGASYSTEM-C - М06065020000006 1 39 100 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00179 Elbow prostheses without flange - М21100010000001 1 260 лв. 1 440 лв. 0лв.
ZM00180 Elbow prostheses with flange - М21200010000003 1 4 935 лв. 1 440 лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""ОртоМед ТРЕЙДИНГ"" ООД"
ZM00184 Механична протеза, включваща механично стебло, двойномобилна капсула и метална глава - М05053010000010 1 5 136 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00185 Хибридна протеза, включваща механично стебло, механична двойномобилна ацетабуларна капсула за циментна фиксация и метална глава - М05052010000028 1 4 660 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00186 Хибридна протеза, включваща механично стебло, би-артикуларна глава за циментна фиксация и метална глава - М05052010000025 1 4 660 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00187 Циментна протеза, включваща циментно стебло тип Чарнли, циментна двойномобилна капсула и метална глава - М05051030000047 1 4 200 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00188 Хибридна протеза, включваща циментно стебло тип Чарнли, механична мобилна капсула и метална глава - М05052030000344 1 4 676 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00193 Тазобедрена ендопротеза - Targos Cem Quattro 1. Циментно стебло. 2. Метална глава Ф28 3.Полиетиленова вложка 4.Двойно-мобилна капсула с циментно закрепване - M05051030000048 1 3 540 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00195 Циментна еднополюсна протеза с двойно подвижна ацетабуларна капсула и метална глава КОД НЗОК : M05051030000046 - PAVI CEM QUATTRO 1 2 865 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00196 "Система за ендопротезиране на тазобедрената става с eднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло с форма подобна на класически дизайн тип"" Чарнли"" с удължен офсет на шийката КОД НЗОК : M05051010000015 - Institution TETE" 1 2 172 лв. 1 358 лв. 0лв.
ZM00197 "Система за ендопротезиране на тазобедрената става с eднополюсна протеза с ацетабуларна капсула и циментно полирано стебло с форма подобна на класически дизайн тип"" Чарнли"" с удължен офсет на шийката КОД НЗОК : M05051030000045 - Institution Cem" 1 2 095 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00198 Хибридна протеза, включваща механично стебло, полиетиленова капсула за циментна фиксация и метална глава КОД НЗОК : M05052010000024 - Pavi Hap Acet Cem 1 3 265 лв. 1 435 лв. 0лв.
ZM00199 Безциментна протеза, включвaща механично стебло, механична капсула и метална глава КОД НЗОК : M05053010000009 - PAVI MBA 1 3 480 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00200 Ревизионна протеза с полирано стебло, би-артикуларна глава и метална глава КОД НЗОК : M05055010000033 - Targos Cem UHL Bipolar 1 2 700 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00201 Ревизионна протеза с полирано стебло, метална глава и полиетиленова капсула КОД НЗОК : M05055010000032 Targos Acet CEM 1 2 700 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00202 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на шийката , с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) КОД НЗОК : M05055020000027 - Targos MBA HAP 1 4 320 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00203 Механична ревизионна протеза, включваща механично стебло, механична двойномобилна ацетабуларна капсула, двойномобилна вложка и метална глава КОД НЗОК : M05055020000026 Targos Quattro HAP 1 4 896 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00452 Заключващ хумерален пирон - титаниев КорB3:B21тикални винтове, титаниеви ? 3,5 Тапа 8мм - титаниева REF № 129 77 20 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00453 Заключващ хумерален пирон - титаниев -къс Кортикални винтове, титаниеви ? 3,5 Спонгиозни винтове, титаниеви ? 4 Тапа 8мм - титаниева REF № 129 77 86 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00454 Реконструктивен бедрен пирон - титаниев, къс и дълъг, комплект с винтове REF 841 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00455 Интрамедуларен пирон - титаниев, къс и дълъг, комплект с винтове REF № 129 80 62 1 2 280 лв. 0лв. 0лв.
ZM00456 Заключващ бедрен пирон - титаниев Закл. винтове, титаниеви ? 5 Тапа 18мм - титаниева REF № 129 79 27 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00457 Заключващ тибиален пирон - титаниев Закл. винтове, титаниеви ? 5 Кортикални винтове, титаниеви ? 3,5 Тапа 18мм - титаниева REF № 129 77 62 1 2 100 лв. 0лв. 0лв.
ZM00451 Стандартна реконструктивна плака до 12 отвора Кортикални винтове ? 3,5 - REF № 129 77 05 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00458 Заключваща плака за проксимален хумерус Заключващи винтове ? 3,5 REF № 605 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00459 Заключваща права плака за хумерус Заключващи винтове ? 3,5 REF № 606 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00460 Заключваща плака - широка и тънка Заключващи винтове ? 5 REF № 607/608 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00462 Заключваща права плака за хумерус Заключващи винтове ? 3,5 REF № 606 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00463 Заключваща реконструктивна плака до 12 отвора Заключващи винтове ? 3,5 REF № 129 77 78 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00461 DHS система / DCS система Динамичен винт Компресионен винт Кортикални винтове ? 4,5 REF № 102 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00464 Заключваща плака дистален фемур Заключващи винтове ? 5 Кортикални винтове ? 4,5 REF № 601 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00465 ТРОХАНТЕРНА ПЛАКА Кортикални винтове ? 4,5 1 1 600 лв. 0лв. 0лв.
ZM00466 Заключваща плака за проксимална тибия Заключващи винтове ? 5 REF № 903 33 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00467 Заклюваща L-плака - лява и дясна Заключващи винтове ? 5 REF № 061 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00468 Т-плака Кортикални винтове ? 4,5 REF № 129 77 33 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00469 Заключваща плака за дистална тибия Заключващи винтове ? 3,5 Заключващи винтове ? 5 REF № 905 91 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00470 1/3 Плака за фибула Кортикални винтове ? 3,5 REF № 038 1 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00471 Плака за пета заключваща Заключващи винтове ? 3,5 REF № 129 78 26 1 1 800 лв. 0лв. 0лв.
ZM00472 Ацетабуларен кейдж , ляв и десен Спонгиозни винтове ? 5 1 1 650 лв. 0лв. 0лв.
ZM00473 Остеосинтезна закл./незакл. плака Ф3,5 1 1 250 лв. 0лв. 0лв.
ZM00474 Остеосинтезна закл./незакл. плака Ф5 1 1 680 лв. 0лв. 0лв.
ZM00475 Голям костен набор 1 490 лв. 0лв. 0лв.
ZM00476 Закл.плака дист.радиус над два дист. отвора 1 1 750 лв. 0лв. 0лв.
ZM00477 канюлиран спонгиозен винт ф 4 1 350 лв. 0лв. 0лв.
ZM00478 канюлиран спонгиозен винт ф 7 1 380 лв. 0лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ"" "
ZM00191 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и безциментно стебло и стоманена глава ?32 и 36 мм - М05053020000033 1 3 540 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00192 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно стебло и Керамична глава ?32 и 36 мм - М05053030000067 1 4 050 лв. 1 080 лв. 0лв.
"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НА ФИРМА ""СИКА ФАРМА"" ЕООД - ZIMMER BIOMET"
ZM00423 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05051030000001 1 1 784 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00424 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05051040000001 1 2 140 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00425 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК 05051030000002 1 1 540 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00426 ДВУПОЛЮСНА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05051040000002 1 1 896 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00427 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052030000011 1 3 206 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00428 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052020000004 1 2 906 лв. 970 лв. 0лв.
ZM00429 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052010000003 1 2 254 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00430 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052010000001 1 2 254 лв. 1 436 лв. 0лв.
ZM00431 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА- КОД НЗОК М05052030000013 1 2 610 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00432 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА- КОД НЗОК М05052030000014 1 2 810 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00433 ДВУПОЛЮСНА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05052030000003 1 2 810 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00434 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - N105053010000005 или N105053010000002 1 3 510 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00435 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000024 или М05053030000006 1 3 920 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00436 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000020 1 4 620 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00437 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000002 1 4 620 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00490 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА – КОД НЗОК - М05053030000005 1 3 820 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00438 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000023 1 4 020 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00439 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000010 1 4 020 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00440 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000019 1 4 720 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00441 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000009 1 4 720 лв. 10 801 лв. 0лв.
ZM00442 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000021 1 5 220 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00443 ДВУПОЛЮСНА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05053030000008 1 5 220 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00444 !РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05055010000005 1 3 504 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00445 !РЕВИЗИОННА ЦИМЕНТНА - КОД НЗОК М05055010000006 1 3 704 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00446 РЕВИЗИОННА ХИБРИДНА - КОД НЗОК М05055030000008 1 4 400 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00447 РЕВИЗИОННА БЕЗЦИМЕНТНА - КОД НЗОК - М05055030000006 1 5 300 лв. 1 080 лв. 0лв.
ZM00448 NEXGEN LPS - КОД НА НЗОК М06061030000001 1 2 000 лв. 2 700 лв. 0лв.
ZM00449 ВТУЛКА ЗА NEXGEN 1 190 лв. 0лв. 0лв.
ZM00450 ПАТЕЛА ЗА NEXGEN 1 300 лв. 0лв. 0лв.
За осъществяване на правото на пациент хоспитализиран по клинична пътека, за избор на лекар/екип съгласно чл. 24а, ал.1, т.3 и чл. 28 от наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
Медицински транспорт
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
На територията на град Пазарджик
ZZ024Z10 1.Санитарна линейка -
до 1 час 1 30.00 лв. 0.00 лв. 0.00
до 2 часа 1 60.00лв 0.00 лв. 0.00
до 3 часа 1 90.00лв 0.00 лв. 0.00
до 4 часа 1 120.00лв 0.00 лв. 0.00
от 5 до 8 часа 1 150.00лв 0.00 лв. 0.00
над 8 часа - за всеки започнат час 1 30.00лв 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z11 2.Екип лекар със санитарна линейка
до 1 час 1 60.00 лв. 0.00 лв. 0.00
до 2 часа 1 110.00лв 0.00 лв. 0.00
до 3 часа 1 140.00лв 0.00 лв. 0.00
до 4 часа 1 170.00лв 0.00 лв. 0.00
от 5 до 8 часа 1 200.00 лв. 0.00 лв. 0.00
над 8 часа - за всеки започнат час 1 30.00лв 0.00 лв. 0.00
ZZ024Z12 Транспорт със санитарна линейка
за изминати км. в двете посоки по 1 1.20лв 0.00 лв. 0.00
престой - над 1 час, както и за свеки започнат следващ час по 1 30.00лв 0.00 лв. 0.00
Урологично отделение
За лечение по здравноосигурени пациенти по клинични пътеки
Код от информационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
GAPR1611Z Консервативно лечение на на бъбречна колика 1 0лв. 216 лв. 0лв.
GAPR1612Z Бъбречно каменна болест-ексракорпорална литотрипсия 1 0лв. 454 лв. 0лв.
АПр №26 Амбулаторни хирургични процедури 1 0лв. 162 лв. 0лв.
K17141Z Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1 0лв. 1 535 лв. 0лв.
K17143Z Трансуретрална простатектомия 1 0лв. 1 658 лв. 0лв.
K17144Z Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения. 1 0лв. 1 905 лв. 0лв.
K17145Z Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 1 0лв. 1 207 лв. 0лв.
K17146Z Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 1 0лв. 4 132 лв. 0лв.
K17147Z Оперативни процедури върху мъжка полова система 1 0лв. 1 026 лв. 0лв.
K17148Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 1 0лв. 3 684 лв. 0лв.
K17149Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 0лв. 1 724 лв. 0лв.
K17150Z Оперативни процедури при инконтиненция на урината 1 0лв. 1 089 лв. 0лв.
K17151Z Реконструктивни операции в урологията.(под 18-годишна възраст) 1 0лв. 1 799 лв. 0лв.
K17152Z Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 1 0лв. 912 лв. 0лв.
K17153Z Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 0лв. 1 653 лв. 0лв.
K17154Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 1 0лв. 4 261 лв. 0лв.
K17155Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1 0лв. 1 620 лв. 0лв.
Максималната сума, заплащана от пациентите за избор на лекар е до 500 лв., а на екип до 900 лв.
ДОПЪЛНИ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - (чл.24а от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ)
ZU00122 Избор на лекар 1 310 лв. 0лв. 0лв.
ZU00123 Избор на екип от медицински специалисти 1 740 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0008 Подобрени битови условия, включващи: самостоятелна стая със самостоятелно санитарно помещение, гардероб, телевизор с включена кабелна телевизия, безжичен интернет - за ден за ден 107 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0005 Самостоятелна стая с придружител с осигурено легло - за ден за ден 210 лв. 0лв. 0лв.
ZFB0010 Придружител с осигурено легло за ден 110 лв. 0лв. 0лв.
ZU0033 Самостоятелен сестрински пост - за час за час 20 лв. 0лв. 0лв.
ZU0034 Допълнителен помощен персовал - за ден за ден 10 лв. 0лв. 0лв.
ZFF0003 Избор на меню за хранене - за ден за ден 31 лв. 0лв. 0лв.
МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, КОИТО Н З О К НЕ ЗАПЛАЩА
ZU0048 JJ стент сет от катетър PUR о/o връх 4,8СН-26 см с бутало без водач - 137/BNBJ54 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0049 JJ стент сет от катетър PUR о/o връх 4,8СН-28 см с бутало без водач - 137/BNBJ55 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0050 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 4,8СН-26 см с бутало без водач - 137/BNBK54 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0051 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 4,8СН-28 см с бутало без водач - 137/BNBK55 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0038 JJ стент сет от катетър PUR о/o връх 6СН-26 см с бутало без водач (137/BNBJ64) 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0052 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало без водач - 137/BNBJ65 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0036 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 6СН-26 см с бутало без водач (137/BNBK64) 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0053 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 6СН-28 см с бутало без водач - 137/BNBK65 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0039 JJ стент сет от катетър PUR о/o връх 7СН-26 см с бутало без водач (137/BNBJ74) 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0054 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 7СН-28 см с бутало без водач - 137/BNBJ75 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0037 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 7СН-26 см с бутало без водач (137/BNBK74) 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0055 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 7СН-28 см с бутало без водач - 137/BNBK75 1 43 лв. 0лв. 0лв.
ZU0056 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 4,8СН-26 см с бутало и водач - 137/BNBA54 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0057 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 4,8СН-28 см с бутало и водач - 137/BNBA55 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0058 JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 4,8СН-26 см с бутало и водач - 137/BNBB54 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0059 JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 4,8СН-28 см с бутало и водач - 137/BNBB55 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0043 JJ стент сет от катетър PUR о/о връх 6СН-26 см с бутало и водач (137/BNBА64) 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0060 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало и водач - 137/BNBA65 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0044 JJ стент сет от катетър PUR о/з връх 6СН-26 см с бутало и водач (137/BNBВ64) 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0061 JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 6СН-28 см с бутало и водач - 137/BNBB65 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0062 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 7СН-26 см с бутало и водач - 137/BNBA74 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0063 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 7СН-28 см с бутало и водач - 137/BNBA75 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0064 JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 7СН-26 см с бутало и водач - 137/BNBB74 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0065 JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 7СН-28 см с бутало и водач - 137/BNBB75 1 54 лв. 0лв. 0лв.
ZU0066 JJ стент сет от катетър VOR о/о връх 4.8CH-26см, бутало 75 cm и водач - 137/ACB154 1 90 лв. 0лв. 0лв.
ZU0067 JJ стент сет от катетър VOR о/о връх 4.8CH-28см, бутало 75 cm и водач - 137/ACB155 1 90 лв. 0лв. 0лв.
ZU0040 JJ стент сет от катетър VOR о/о връх 6CH-26см, фикс. бутало и водач -137/ACB164 1 90 лв. 0лв. 0лв.
ZU0068 JJ стент сет от катетър VOR о/о връх 6CH-28см, фикс. бутало и водач -137/ACB165 1 90 лв. 0лв. 0лв.
ZU0069 JJ стент сет от катетър VOR о/о връх 7CH-26см, фикс. бутало и водач -137/ACB174 1 90 лв. 0лв. 0лв.
ZU0070 JJ стент сет от катетър VOR о/о връх 7CH-28см, фикс. бутало и водач -137/ACB175 1 90 лв. 0лв. 0лв.
ZU0071 JJ стент сет от катетър VOR о/з връх 4,8CH-26см, бутало 75см и водач -137/ACB954 1 90 лв. 0лв. 0лв.
ZU0041 JJ стент сет от катетър VOR о/o връх 6СН-26 см фикс. бутало и водач (137/ACB964) 1 90 лв. 0лв. 0лв.
ZU0072 JJ стент сет от катетър VOR о/з връх 7 CH-26см, фикс. бутало и водач -137/ACB974 1 90 лв. 0лв. 0лв.
ZU0042 Сет PCN с J катетър 08CH за директна пункция (137/RJD108) 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZU0073 Сет PCN с J катетър 10СН -137/RJA110 1 180 лв. 0лв. 0лв.
ZU0074 Сет PCN с J катетър 12СН -137/RJA112 1 180 лв. 0лв.