Административен директор

Ангел Попов
Ангел Попов
Административен директор
Част от екипа на „Хигия“ от самото създаване на лечебното заведение. Работи в системата на здравеопазване от 1977 г. Магистър по здравен мениджмънт.

МБАЛ „Хигия“ АД
Ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
4400, гр. Пазарджик, България
Тел/ +359 34 44 33 06
e-mail: аpopov@higia.bg