Амбулаторен център

Екип
Петрана Радкова
Петрана Радкова
Медицинска сестра
Димитрия Бояджиева
Димитрия Бояджиева
Санитар
Контакти
Адрес
ул. Свобода 17
Телефон
034 44 69 35