МБАЛ „Хигия“ АД, обявява следните места за специализанти - държавна поръчка:


О Б Я В А

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  МБАЛ „Хигия“ АД, обявява следните места за специализанти  - държавна поръчка:

1.      „Лекар - специализант по Педиатрия“ – 3 (три) места в Отделение по Педиатрия;

2.      „Лекар - специализант по Урология“ – 1 (едно) място в Отделение по Урология;

3.      „Лекар - специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 (две) места в Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;

 

4.       „Лекар - специализант по Акушерство и гинекология“ – 2 (две) места в Отделение по Акушерство и гинекология;

 

 

5.      „Лекар - специализант по Ортопедия и травматология“ – 2 (две) места в Отделение по Ортопедия и травматология;

 

Крайната дата за заявяване на писмен интерес от потенциални кандидати за дадена позиция от предложените места е 10 септември 2023 г. на адрес:

МБАЛ „Хигия“ АД гр. Пазарджик

ул. „Свети Иван Рилски“ № 3

Отдел „Човешки ресурси“

Величка Ангелова

Тел. 0894/415-356