Лекар в Отделение по педиатрия

МБАЛ „Хигия“ търси да назначи лекар на основен трудов договор за работа  в Отделението по педиатрия

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Висше образование, степен Магистър по "Медицина".
- Наличието на призната специалност по "Педиатрия" ще се счита за предимство.
- Умения за работа с пациенти /деца/;
- Организираност и умение за работа в болнична среда;
- Добри комуникативни умения;
- Отговорност и лоялност.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
• Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност;
• Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител;
• Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение;
• Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация;
• Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Отлични финансови условия;
• Възможност за професионална реализация в първата частна болница в България.

Необходими документи: Заявление, автобиография, дипломи за завършено образование.

Документи могат да се подават и в офиса на сградата на МБАЛ „Хигия“, гр. Пазарджик ул. „Св. Иван Рилски“ № 3, ет. 2, тел. за допълнителна информация – 034 44 33 06
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.