ХЕМАТОЛОГИЯ

Уважаеми пациенти и колеги,
Имаме удоволствието да Ви съобщим , че в МБАЛ „ХИГИЯ-СЕВЕР“ бе разкрито Отделение по хематология. От 1-ви юни 2020 г. МБАЛ „ХИГИЯ-СЕВЕР“ има сключен договор за лечение и диагностика на пациенти с хематологични заболявания – анемии, левкемии, лимфоми, миелодиспластични синдроми, миелодисплатични състояния и хронични миелопролиферативни състояния полицитемия и др.
За улеснение на пациентите, прегледите се осъществяват ежедневно в ДКЦ „Хигия-Север“, с преценка на състоянието за терапевтично поведение.
Структурата разполага с 10 легла за лечение на хематологично болни, разпределени в луксозно обзаведени стаи. За пациентите се грижи професионално подготвен персонал от лекари, медицински сестри и санитари.
Началник на отделението е д-р Елена Стоянова, специалист по „Вътрешни болести“ и „Клинична хематология“ с дългогодишен опит.