SARS-CoV-2

На базата на 24-часовия клиничен и апаратен мониторинг, състоянието на четирима от пациентите, настанени за лечение в Ковид отделението на болница „Хигия“ е задоволително, с подобряващи се клинико-лабораторни данни. Трима от тях са с тежки придружаващи заболявания – диабет и сърдечна недостатъчност със стентиране. Критично е състоянието само на един от пациентите, който е с преживян мозъчен инсулт, хронична бъбречна недостатъчност, диабет и артериална хипертония. Екипите са стабилизирали неговото състояние и прилагат интензивни грижи. 21 проби за PCR -тестове – 20 от персонала и на един болен са изпратени днес. Започва поетапното тестване на всички лекари и медицински сестри в болницата.

Д-р Тони Палийски, Шеф „Началници на Реанимационни екипи“, МБАЛ „Хигия“