ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

КАРИЕРИ

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Пазарджик, 06 октомври 2021 г.
МБАЛ „Хигия“ АД – Пазарджик, обявява следните свободни места за специализанти финансирани от държавата

1. Лекар, специализант по Акушерство и гинекология – 2 места за отделението по Акушерство и гинекология;
2. Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 3 места за ОАИЛ;
3. Лекар, специализант по Кардиология – 1 място за отделението по Кардиология;
4. Лекар, специализант по Клинична лаборатория – 2 места за Клинична лаборатория.
5. Лекар, специализант по Ортопедия и травматология за отделението – 2 места за отделението по Ортопедия и травматология;
6. Лекар, специализант по Педиатрия – 3 места за Отделение по Педиатрия;
7. Лекар, специализант по Урология – 2 места за отделението по Урология;
8. Лекар, специализант по Хирургия – 3 места за отделението по Хирургия;

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление за кандидатстване
• Копие от документ за самоличност;
• Копие от дипломата за придобитата от кандидата професионална квалификация;
• Мотивационно писмо;
• Удостоверение за членство на кандидата в БЛС.
Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 06.10.2021 г. до 24.10.2021 г., като подадат необходимите документи в отдел „Кадри“ на болницата.
Телефон за контакт: 0894/415-356 – Величка Ангелова

Свободни-места-за-лекари-и-специализанти-за-2020-година