ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

Естетична хирургия

Култът към красотата не е феномен на нашето време. Още от зараждане на човечеството той е постоянна част от съществуването на всички страни и култури. Неоспорим факт е, че идеалите за красота се променят заедно с нашето развитие.

Едно нещо не се е променило със сигурност през всички времена – собственият стремеж към красотата и свързаните с това привилегии като обществено признание, успех в любовта, в приятелския кръг и в професията. Затова не е учудващо, че в днешно време, както много жени, така и много мъже, все по-често използват напредъка на медицината в областта на пластичната хирургия, за да осъществят своите представи за красота и естетика. Благодарение на често обективните съобщения в медиите днес естетичните операции се третират не като съдържание на клюкарските колонки, а като сериозна медицинска тема. Това от своя страна доведе до изчезването на много предразсъдъци и страхове, които бяха възникнали с течение на времето, именно в резултат на недостатъчната информация. Днес никой не се срамува от своето решение да използва естетичните операции като средство за постигане на идеал за собствения си външен вид. Причината затова е, че толерантността на обществото в тази насока се е повишила многократно.

Нашата тайна се крие в личния ни опит с естетично-пластичните операции. Ние познаваме добре страховете и предразсъдъците, утежняващи едно такова решение. Всичко това ни улеснява да се поставим във Вашата ситуация и да изясним всички Ваши въпроси в един обширен разговор. Особено важно е Вие да знаете с точност какво Ви предстои при оперативната интервенция, как можете да се подготвите за операцията и какво трябва да правите след нея.

За нас е особено важно Вие да научите всичко, което може да е от значение за Вашето решение да си направите естетично-пластична операция.За да бъде определена коя оперативна интервенция е най-правилна във Вашия случай е задължителен разговорът със самия хирург.

Един оптимален резултат зависи преди всичко от опита на опериращия хирург и от неговата компетентност.