Category Archives: Uncategorized

Начало

В многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” функционират: Отделение по хирургия със сектори по съдова хирургия, лицево-челюстна хирургия, детска хирургия; Клиника по естетично-пластична хирургия; Отделение по урология; Отделение по анестезиология и интензивно лечение; Отделение по детски болести; АГ отделение с