ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

МБАЛ „Хигия СЕВЕР“ ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ-СЕВЕР“ ООД 

А.) Диагностично – консултативен блок

Приемни  диагностично – консултативни кабинети

 • Хирургичен кабинет;
 • Гинекологичен кабинет;
 • Кабинет вътрешни болести;
 • Неврологичен кабинет;
 • Кабинет гастроентерология;
 • Кабинет нефрология;
 • Кабинет по физиотиерапия и рехабилитационна медицина;
 • Спешен кабинет;

Кабинети за функционална и образна диагностика

 • ЕКГ кабинет;
 • Ехографски кабинет с възможност за извършване на доплер ехографски изследвания;
 • Ендоскопски кабинет с видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия;

Медико-диагностични лаборатории:

– Клинична лаборатория

Б.) Стационарен блок

 • Хирургично отделение ;
 • Отделение по Гинекология;
 • Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;
 • Отделение Вътрешни болести с дейности по: Гастроентерология, Нефрология, Ревматология
 • Отделение Нервни болести
 • Отделение физикална и рехабилитационна медицина с І ниво на компетентност;
 • Отделение по образна диагностика с I ниво на компетентност.

ул. „Свобода“ № 17

гр. Пазарджик

тел./факс:034/ 44 69 35

мобилен телефон: +359 885 98 58 48

ЦЕНОРАЗПИС 25.02.2021

АРХИВ
ЦЕНОРАЗПИС ЮЛИ 2029