ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

Екип

Д-р Мария ИЛЧЕВА –       лекар по физикална медицина и физиотерапия

Николай ГЕРОВ –              кинезитерапевт

Димитър ТУМБЕВ –          кинезитерапевт

Славка БАНГЕЕВА –        рехабилитатор

Виталия АДОВА –             рехабилитатор

Петя БАЖДАРОВА –        регистратор

Надежда МАНОВА –         регистратор

Антония БРЪШКОВА –    оператор

Ася ШАНГОВА –              оператор