ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

КАРИЕРИ

ОБЯВА

МБАЛ “Хигия“ АД, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
на основание чл. 47б, ал. 1 от Наредба №1 от 06.07.2018 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда
ОБЯВЯВА
2 (две) свободни места финансирани от държавата за лекар специализант по “Клинична лаборатория“.
Необходими документи:
1. Заявление свободен текст;
2. Диплома за висше медицинско образование – оригинал;
3. Автобиография;
4. Мотивационно писмо.
Срокът за подаване на документите е 21.02.2022 г.
Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.
След 21.02.2022 г. ще бъде направена проверка на подадените документи и обявена датата на конкурса.
Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

Дата: 21.01.2022 г.


ОБЯВА

МБАЛ “Хигия“ АД, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1 от 06.07.2018 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда
ОБЯВЯВА
1(една) свободна длъжност за лекар специализант по “Хирургия“ към Хирургично отделение на МБАЛ „Хигия“ АД.
Необходими документи:
1. Заявление свободен текст;
2. Диплома за висше медицинско образование – оригинал;
3. Автобиография;
4. Мотивационно писмо.
Срокът за подаване на документите е 14.02.2022 г.
Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.
След изтичане на 30 (тридесет) дневния срок ще бъде направена проверка на подадените документи.
Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

Дата: 14.01.2022 г.


 • СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

  МБАЛ “Хигия“ АД, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 06.07.2018 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда
  ОБЯВЯВА
  1(една) свободна длъжност за лекар специализант по “Кардиология“ към Кардиологично отделение на МБАЛ „Хигия“ АД.
  Необходими документи:
  1. Заявление свободен текст;
  2. Диплома за висше медицинско образование – оригинал;
  3. Автобиография;
  4. Мотивационно писмо.
  Срокът за подаване на документите е до 17.12.2021 г.
  Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.
  След изтичане на 30 (тридесет) дневния срок ще бъде направена проверка на подадените документи.
  Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

  Дата: 18.11.2021 г.


  МБАЛ “Хигия“ АД, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3
  на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1 от 06.07.2018 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда
  ОБЯВЯВА
  1(една) свободна длъжност за лекар специализант по “Хирургия“ към Хирургично отделение на МБАЛ „Хигия“ АД.
  Необходими документи:
  1. Заявление свободен текст;
  2. Диплома за висше медицинско образование – оригинал;
  3. Автобиография;
  4. Мотивационно писмо.
  Срокът за подаване на документите е 14.12.2021 г.
  Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.
  След изтичане на 30 (тридесет) дневния срок ще бъде направена проверка на подадените документи.
  Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

  Дата: 15.11.2021 г.

  Свободни-места-за-лекари-и-специализанти-за-2021-година

  Свободни-места-за-лекари-и-специализанти-за-2020-година