ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

КАРИЕРИ

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Свободни места за лекари и специализанти за 2020 година.


На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1 от 06.07.2018 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от

Кодекса на труда
ОБЯВЯВА

1(една) свободна длъжност за лекар специализант по “Анестезиология и интензивно лечение“ към ОАИЛ.

1. Заявление свободен текст.
2. Диплома за висше медицинско образование – оригинал.
3. Автобиография.
4. Мотивационно писмо.
Срокът за подаване на документите е 30.05.2020 г.
Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:30ч. до 17:00ч., всеки делничен ден.
След изтичане на 30 (тридесет) дневния срок ще бъде направена проверка на подадените документи.
Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

Дата: 30.04.2020 г.