ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

Проф. д-р Стайко Спиридонов

Проф. д-р Стайко Спиридонов, д.м

1977 г. Завършва Медицинска академия – гр. София

1984 г. Придобива специалност по обща хирургия

1991 г. Специализация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия в Барселона, Испания

1995-1997 г. – Специализира естетично-пластична и реконструктивна хирургия в болница „Фош“ в Париж и участва със свои презентации в конгреси във френската столица и във Валенсия, Испания

1999 г. Завършва специализация по естетично – пластична и реконструктивна хирургия и участва в конгрес, организиран от Медицинския университет в Буенос Айрес, Аржентина

2002 г. Приет за член на Френската асоциация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия SOFSEP

2009 г. Защитава дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор по медицина

2011 г.  Факултетът по обществено здраве към Медицински университет – София му  присъжда научно звание «доцент» по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването»

2018 г.  Академичният съвет към Медицински университет – София одобрява избора му за заемане на академична длъжност „Професор“