ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

ДКЦ

За контакти:
Регистратура ДКЦ "Хигия": 034 44 52 72
Регистратура ДКЦ "Хигия - Западно крило": 034 44 00 60
 
Диагностично консултативен център  "ХИГИЯ" ООД
 е лечебно заведение за доболнична специализирана медицинска помощ.

В ДКЦ „Хигия” ООД се осъществява диагностика и лечение, консултации и наблюдение на болни по следните специалности:

детски болести
хирургия
съдова хирургия
детска хирургия
ортопедия и травматология
анестезиология и реанимация
акушерство и гинекология
ушно-носно-гърлени болести
очни болести
вътрешни болести
ревматология
гастроентерология
кардиология
нефрология
онкология
урология
психиатрия
кожно-венерологични болести
ендокринология
неврология
физиотерапия и рехабилитация
инфекциозни болести

ЦЕНОРАЗПИС

Заповед №1 от 17.01.2022г. за актуализиране на ценоразписа

ЦЕНОРАЗПИС PDF 17.01.2022

Архив

В Диагностично-консултативен център „Хигия” ООД  функционират клинична, микробиологична, патоморфологична лаборатории и структура по образна диагностика с модерна апаратура за надеждна диагностика и съвременно лечение.

В края на 2009 г. към Диагностично-консултативен център "Хигия" бе разкрито ново Западно крило, в което се осъществява  диагностика, лечение и наблюдение на болни по  специалностите - акушерство и гинекология, кардиология, неврология, урология. В  Западно крило  функционира и сектор по екстракорпорална литотрипсия за неоперативно разбиване на камъни в бъбреците.

Капацитетът за обслужване на пациенти в ДКЦ „Хигия” ООД е над 100 000 годишно. Ежедневно капацитетът е около 300-350 пациенти с над 400 медицински услуги.