ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

Хирургично отделение

Хирургично отделение е разположено на 5-я етаж в болницата. Разполага с  операционни зали, оборудвани със съвременна апаратура за ендоскопски и лапароскопски хирургични интервенции. Операционните зали са снабдени със система за видео и аудио обмен и наблюдение, изградена на принципа на телемедицината, като по този начин е създадена възможност за визуализация на посочените дейности в реално време с учебна и/или консултативна цел.

Годишно в Хирургично отделение се извършват около 2000 операции.

Обща хирургия
Съдова хирургия
Лицево-челюстна хирургия
Гастроентерология
УНГ – болести
Детска хирургия
Естетично-пластична хирурия

Д-р Динко Владимиров Д-р Цоко Цоков Д-р Иван Панчев

Лекари

Проф. Стайко Спиридонов
Д-р Динко Владимиров
Д-р Цоко Цоков
Д-р Прокопи Копев
Д-р Дамян Харизанов
Д-р Иван Панчев
Д-р Кръстьо Пилафов, специализант

Д-р Кемал Аликов, специализант

За контакти: 034/44 38 09